Datatalousosaamisen perusteita perusopetukseen ja toiselle asteelle

 

Aineiston tavoite ja kohderyhmä

Datatalousosaamisen perusteita perusopetukseen ja toiselle asteelle -aineiston tavoitteena on lisätä ymmärrystä reilusta datataloudesta ja antaa konkreettisia vinkkejä datataloudessa toimimiseen. Aineisto on suunnattu ensisijaisesti opettajille, vuosiluokkien 79 oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille. Aineiston avulla oppija ymmärtää digitalisaation ja datatalouden tuomia mahdollisuuksia ja riskejä. Tutustumalla datatalouteen oppija tulee tietoiseksi omasta digiprofiilistaan. Lisäksi aineisto antaa virikkeitä keskusteluun tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta ja ammateista.

Opettaja, sovella aineistoa vapaasti! Aineisto sisältää Pohdittavaksi -osioita, joiden tarkoituksena on herättää oppijoita pohtimaan datatalouden merkityksiä ja keskustelemaan aiheista. Hyödynnä opetuksessa myös digiprofiilitestiä.