Hyppää pääsisältöön

Tukea poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Tälle sivustolle on koostettu erilaisia materiaaleja opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.

Osana koronaviruksen leviämisen estämistä valtioneuvosto on valmiuslain nojalla antanut 17.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020, muutt. 131/2020, soveltamisasetus). Asetuksen perusteella kouluissa ja oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa on siirrytty pääosin etäopetukseen ja itsenäisen opiskelun tukemiseen. Varhaiskasvatuksessa kunnat ovat voineet luopua varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ovat järjestäneet lapsen hoidon muutoin. Asetus on voimassa 13.4.2020 saakka. 

Valtioneuvosto on antanut 6.4.2020 uuden soveltamisasetuksen (191/2020), jolla rajoituksia on jatkettu 13.5.2020 saakka. Asetus tulee voimaan 14.4.2020. Lisäksi aluehallintovirastot ovat 8.4.2020 tartuntatautilain perusteella antamillaan päätöksillä jatkaneet koulujen ja oppilaitosten sulkemista vastaavaksi ajaksi.

Lisäksi vapaasta sivistystyöstä annettua valtioneuvoston asetusta (805/1998) on 9.4.2020 muutettu väliaikaisesti valtioneuvoston asetuksella vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Lue ohjeistus kokonaisuudessaan