Hoppa till huvudinnehåll

Undervisningsväsendet och coronaviruset


Information och anvisningar för de avvikande undervisningsarrangemang som coronavirusepidemin orsakar.
På våra webbsidor hittar du information om vad man behöver beakta vid avvikande undervisningsarrangemang.

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronavirus på adressen info@oph.fi tjänstetid kl. 8.00–16.00. Infon är till för utbildningsanordnare, skolor och personer verksamma inom småbarnspedagogik. Personer och organisationer som deltar i internationella projekt kan direkt ta kontakt med de programspecifika rådgivningsadresserna som finns listade längst ner på sidan.

Tyvärr har vi rusning i vår informations e-post just nu. Vi svarar i första hand på brådskande frågor och återkommer till övriga frågor så fort som möjligt. Vi beklagar för de olägenheter detta kan föranleda.

Märk väl att de svar som du får från informations e-posten grundar sig på den information, de förordningar och de beslut som var i kraft då frågan besvarades. Den nyaste, uppdaterade informationen hittar du alltid på våra webbsidor.

Utbildningsstyrelsens stödmaterial med anknytning till de avvikande arrangemangen

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

På denna sida har vi samlat olika stödmaterial för lärarare och utbildningssanordnare med anknytning till de avvikande arrangemang som läget med coronaviruset medför.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för lärarna om hur man behandlar coronaviruset med elever och stude…

www.oph.fi

En pandemi som fenomen, och alla de förändringar som beredskapen för situationen medför i skolvardagen, kan ge upphov till både förvirring och rädsla speciellt hos barn och unga. Därför är det särskilt viktigt att skolorna och läroanstalterna behandlar ärendet med eleverna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen …

www.oph.fi

Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla. Se anvisningarna för småbarnspedagogiken.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsen avbokar eller skjuter upp publikevenemang eller ordnar dem…

Vår nyhet om att vi avbokar våra publikevenemang för att hindra spridning av coronaviruset.

Vanliga frågor om undervisningsväsendet och coronaviruset

På den här sidan samlar vi vanliga frågor om coronaviruset som berör småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. Vi kompletterar innehållet dagligen.
Se också undervisnings- och kulturministeriets vanliga frågor
Också undervisnings- och kulturministeriet har på sina webbsidor samlat svar på vanliga frågor som gäller coronavirusets inverkan på småbarnspedagogik, förundervisning samt grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning och högskoleutbildning.
Viktigt med förebyggande arbete
Under en epidemi är det skäl att satsa på att förebygga virusangreppet och att smittan sprids. Därför är det viktigt att se till att hälsovårdsmyndigheternas anvisningar tillämpas och följs även inom hela undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, samt att man går igenom anvisningarna med personalen, barnen och de unga. På det här sättet kan vi sakta ned utbrottet och spridningen av den nu överhängande coronavirusepidemin, samtidigt som de folkgrupper som är särskilt utsatta för viruset skyddas.

Rådgivning och info

 

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronavirus på adressen info@oph.fi tjänstetid kl. 8.00-16.00. Infon är till för utbildningsanordnare, skolor och personer verksamma inom småbarnspedagogik. Personer och organisationer som deltar i internationella projekt kan direkt ta kontakt med de programspecifika rådgivningsadresserna som finns listade längst ner på sidan. I frågor som berör hälsovårdssektorn, ta kontakt med hälsovårdsmyndigheterna och bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor.

Erasmus+  och den internationella solidaritetskåren informerar på adresserna:

 • Erasmus+ för högskoleutbildning: erasmus@oph.fi
 • Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen@oph.fi
 • Erasmus+ för allmänbildande utbildning: comenius@oph.fi
 • Erasmus+ för vuxenutbildning: grundtvig@oph.fi
 • Erasmus+ för unga: nuoriso@oph.fi
 • Erasmus+ Sport rådger på adressen: Sport@oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso@oph.fi

 Övriga internationella projekt och nätverk

 • Kreativa Europa rådger på adressen: kulttuuri@oph.fi
 • Medborgarnas Europa rådger på adressen: kansalaisteneurooppa@oph.fi
 • Nordplus rådger på adressen: kenneth.lundin@oph.fi, kristiina.Savikurki@oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake@oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -stipendium rådger på adressen: paivi.jokinen@oph.fi 
 • Tjänstemannutbyte rådger på adressen: ritva.ukkonen@oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri rådger på adressen: skk@oph.fi