Liikkuvuustoiminnoissa on mahdollista siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa Erasmus+ -ohjelmakaudella 2021-2027. Tämä tapahtuu hakemalla Erasmus+ akkreditointia, mikä tarkoittaa eräänlaista laatuvarmistettua Erasmus+ -jäsenyyttä.  Akkreditointihakemuksessa hakija laatii Erasmus+ -suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen. Liikkuvuuksien on jatkossa tarkoitus olla aiempaa kiinteämpi osa yleissivistävän koulutuksen organisaation laajempaa pyrkimystä kehittää toimintaansa.

Vuokaavio Erasmus+ -akkreditoinnista (tekstit kaavion alla)