Hyppää pääsisältöön

Erasmus+ korkeakoulutukselle


Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2021 - 2027.

Korkeakoulujen hankeyhteistyö

alt-text (optional, uses title if not set)

Kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle

Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeissa (Cooperation Partnerships) kehitetään korkeakoulutuksen laatua sekä kansainvälisyyttä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus Mundus -toiminnot

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eurooppalaiset yliopistot

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa mukana olevat korkeakoulut tekevät tiivistä ja uraauurtavaa koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, joka perustuu verkoston yhteiseen pitkän tähtäimen strategiaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Innovaatioyhteenliittymät

Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teacher Academies -toiminto

Teacher Academies -toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet tukee Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut, opettajankoulutuslaitokset ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt.

alt-text (optional, uses title if not set)

KA3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman avaintoimi 3 (Key Action 3 Support to policy development and cooperation) uudistaa korkeakoulutusta ja koulutuspolitiikkaa.