Hyppää pääsisältöön

Erasmus+ korkeakoulutukselle


Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2021 - 2027.

Korkeakoulujen hankeyhteistyö

Kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle

Kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle

Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeissa (Cooperation Partnerships) kehitetään korkeakoulutuksen laatua sekä kansainvälisyyttä.

Erasmus Mundus -toiminnot

Erasmus Mundus -toiminnot

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa.

Eurooppalaiset yliopistot

Eurooppalaiset yliopistot

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa mukana olevat korkeakoulut tekevät tiivistä ja uraauurtavaa koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, joka perustuu verkoston yhteiseen pitkän tähtäimen strategiaan.

Innovaatioyhteenliittymät

Innovaatioyhteenliittymät

Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Teacher Academies -toiminto

Teacher Academies -toiminto

Teacher Academies -toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.

Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet

Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä.

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet tukee Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut, opettajankoulutuslaitokset ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt.

KA3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

KA3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman avaintoimi 3 (Key Action 3 Support to policy development and cooperation) uudistaa korkeakoulutusta ja koulutuspolitiikkaa.

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla (KA1)

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla (KA1)

Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeet (EVE) ovat verkossa toteutettavia toimintoja, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua.