Hyppää pääsisältöön

Erasmus+ korkeakoulutukselle


Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2021 - 2027.

Erasmus+ korkeakoulutukselle tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmalla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua.

 

Sivuja päivitetään uudelle ohjelmakaudelle. Pahoittelemme, mikäli jotkin linkit eivät toimi, jokin tieto puuttuu tai on vanhentunutta päivitysprosessin aikana.

Yhteistyöhankkeet

alt-text (optional, uses title if not set)

Kumppanuushankkeet korkeakoulutukselle

Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeissa (Cooperation Partnerships) kehitetään korkeakoulutuksen laatua sekä kansainvälisyyttä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus Mundus -toiminnot

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eurooppalaiset yliopistot

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa mukana olevat korkeakoulut tekevät tiivistä ja uraauurtavaa koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, joka perustuu verkoston yhteiseen pitkän tähtäimen strategiaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Innovaatioyhteenliittymät

Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet tukee Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut, opettajankoulutuslaitokset ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

KA3 Koulutuspolitiikan uudistamisen tuki

Erasmus+ -ohjelman kokeilu- ja yhteistyöhankkeet (Key Action 3 Support for policy reform) uudistavat korkeakoulutusta ja koulutuspolitiikkaa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teacher Academies - toiminto

Teacher Academies- toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.

Erasmus+ hanketietokanta

Erasmus+ Projects Platform -banneri
Erasmus+ hanketietokanta
Tutustu käynnissä oleviin Erasmus+ -hankkeisiin!