Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat ovat EU:n keskeisiä välineitä ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevien tietojen, taitojen ja asenteiden luomisessa. Ohjelmat kannustavat valitsemaan vähäpäästöisiä matkustustapoja, tekemään ympäristövastuullisia valintoja kaikessa toiminnassa sekä tukevat ilmasto- ja ympäristökysymyksiin liittyvän tiedon ja osaamisen jakamista ja kehittämistä.
Kuvituskuva ympäristövastuullisesta toiminnasta

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat ihmiskunnan suuria haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä eri tasoilla, paikallisesta kansainväliseen.  Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa on määritelty ympäristövastuullisuus painopisteeksi, jonka tulisi olla osa kaikkea hanketoimintaa - myös niissä hankkeissa, joiden teemana ei ole varsinaisesti vihreys. Tavoitteena on, että ohjelman osallistujista tulisi todellisia muutoksentekijöitä kestävän kehityksen edistämisessä. 

Jos haluat edistää ympäristövastuuta hankkeissa, toimi näin:

  1. Valitse ympäristöystävällisempi matkustustapa

  2. Tee ekologisempia valintoja ulkomaanjaksojen aikana ja tilaisuuksia järjestäessäsi, esimerkiksi tarjoiluissa

  3. Pidä tilaisuuksia tai osallistu niihin virtuaalisesti mahdollisuuksien mukaan

  4. Valitse hankkeesi teemaksi vihreys

  5. Keskustele ympäristövastuullisuudesta eri yhteyksissä

  6. Muista jakaa kokemuksiasi ja hyviä käytäntöjä!