Äidinkielen ja kirjallisuuden tukimateriaalit avaavat esimerkiksi aineistopohjaista kirjoittamista, vuorovaiktusosaamisen opettamista, keskeisiä käsitteitä ja elämyksellistä lukemista sekä tarjoavat ideoita opintojaksojen muodostamiseen. Tukimateriaalisivu päivittyy syksyn 2020 aikana. Avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia tai tyhjentäviä. Tutustu tukimateriaaleihin avoimin mielin!
Ympyrädiagrammi kolmella kehällä. Uloimmalla kehällä lukee ylhäällä arvot, ihanteet, odotukset, tavoitteet; alhaalla tekstikäytänteet: tekijät, tekstin syntyprosessit, yhteisön tavat. Keskimmäisessä sinitaustausessa kehässä lukee rekisterit, genret, muut semioottiset systeemit, kieli. Sisin kehä koostuu keskusympyrästä, jossa lukee nuori lukijana/tekijänä, sekä sitä kiertävästä kuudesta ympyrästä. Niissä merkitään kodin, harrastusten, yhteiskunnan, media-, koulun ja omat tekstit.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen keskeisenä periaatteena on ollut selkiyttää opintojen rakentumista. Opinnot on jäsennetty moduuleiksi, jotka fokusoituvat tiettyjen tavoitteiden ja sisältöjen näkökulmasta. Samalla on pohdittu oppiaineen ydinsisällöt ja muotoiltu tavoitealueet jatkumoksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitealueet ovat

  1. vuorovaikutusosaaminen
  2. tekstien tulkitseminen
  3. tekstien tuottaminen
  4. kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittyminen (S2: kielitietoisuuden kehittyminen).

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa painotetaan viestintärohkeutta ja vuorovaikutusosaamista, elämyksellistä ja pitkien tekstien lukemista sekä kirjoittamista. Pakollisissa opinnoissa luetaan vähintään kahdeksan kokonaisteosta, joista yksi on tietokirja. S2-oppimäärässä kokonaisteoksia luetaan vähintään neljä.

Moduulirakenne on oppiaineessa sama nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksessa, samoin kuin suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärässä, mutta aikuisten lukiokoulutuksessa pakollisten opintojen määrä on kaksi opintopistettä pienempi kuin nuorten lukiokoulutuksessa.

Tukimateriaalit koskevat kaikkia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääriä, ellei otsikossa toisin mainita.