Uutinen

Opetushallituksen verkkosivuilla tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Taiteen perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Tasa-arvo ja osallisuus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy monipuolisesti tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Liitutaulun äärellä.

Kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjaavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Opetushallitus tukee varhaiskasvatusyksiköitä, kouluja ja oppilaitoksia rasismin vastaisessa työssä monin eri tavoin, ja Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy ammattilaisille paljon tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön.

Jokainen lapsi, oppilas ja opiskelija on arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, rasismiin ja väkivaltaan on puututtava välittömästi.

Tukimateriaalia kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille rasismin vastaiseen työhön: