Nyheter

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Jämlikhet och delaktighet Lärare och pedagogisk personal
På Utbildningsstyrelsens webbplats finns ett mångsidigt stödmaterial för arbetet mot rasism inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna.
Vid tavlan.

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter. Utbildningsstyrelsen stöder enheterna för småbarnspedagogik, skolorna och läroanstalterna i arbetet mot rasism på flera olika sätt. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns ett omfattande stödmaterial för arbetet mot rasism.

Varje barn, elev och studerande är värdefull precis som han eller hon är. Mobbning, trakasserier, diskriminering, rasism och våld kräver omedelbart ingripande.

Stödmaterial för arbetet mot rasism för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen: