Eleven och den studerande har rätt till en trygg studiemiljö. En trygg studiemiljö innebär fysisk, psykisk och social trygghet.

Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande en guide om mobbningsförebyggande arbete i skolor och läroanstalter. I guiden behandlas även mobbning på nätet. Guiden beräknas bli färdigställd under år 2020.