Hyppää pääsisältöön

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi


Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset astuivat voimaan 1.1.2023. Tulemme päivittämään sivustoa vastaamaan näitä muutoksia.

Kiusaamisen vastainen työ

Kiusaamisen vastainen työ

Kiusaamisen vastainen työ

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opas neuvoo oppilaita, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa, miten toimia kiusaamistilanteessa.

Kaverisuhteet, yhteisöllisyys ja yksinäisyys

Kaverisuhteet, yhteisöllisyys ja yksinäisyys

Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ovat hyvinvoinnin perusrakenteita. Sivulta löydät tietoa myös keskustelu- ja chattipalveluista.

Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Hyvät kaveritaidot eivät ole juuri kenessäkään meistä automaattisesti, vaan jokainen tarvitsee harjoitusta ja rohkaisua ainakin johonkin osa-alueeseen. Mutta mitä ovat kaveritaidot, miten niitä voi harjoitella ja mitä nuoret itse ajattelevat kaveruudesta ja yksinäisyydestä?

Koulurauhaa rakennetaan vuoden jokaisena päivänä

Koulurauhaa rakennetaan vuoden jokaisena päivänä

Valtakunnallinen Koulurauha julistetaan vuosittain lukuvuoden alussa. Koulurauhan rakentaminen jatkuu kuitenkin koko kouluvuoden ajan – tavoitteena on, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä olisi koulussa hyvä olla.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle.

Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille

Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille

Tietoisuustaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja läsnäolotaidot ovat harjoitettavissa olevia taitoja. Tietoisuustaitoja voidaan harjoitella pienestä pitäen aina varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.

LOPS 2021 - opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset

LOPS 2021 - opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset

Opetushallitus valmisteli keväällä 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin ja verkkoaineiston.

Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa

Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa

Ehkäisevä päihdetyö on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta, jolla edistetään sekä yhteisöllistä että yksilöllistä hyvinvointia ja varmistetaan oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus.

Tiesitkö?

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

www.oph.fi

Olemme koonneet vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin, joita meille on esitetty opiskeluhuollosta.

Tutkittua tietoa

Tutkittua tietoa

Ajankohtaista tutkimustietoa ja tiivistelmiä.

Katso myös

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Kouluruokailu

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen.