Hyppää pääsisältöön

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi


Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

alt-text (optional, uses title if not set)

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille

Tietoisuustaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja läsnäolotaidot ovat harjoitettavissa olevia taitoja. Tietoisuustaitoja voidaan harjoitella pienestä pitäen aina varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

LOPS 2021 - opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset

Opetushallitus valmisteli keväällä 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin ja verkkoaineiston.

Kiusaamisen vastainen työ

alt-text (optional, uses title if not set)

Kiusaamisen vastainen työ

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

alt-text (optional, uses title if not set)

Miten toimia, jos verkossa tapahtuu kiusaamista?

Kiusaamista voi tapahtua myös verkossa. Miten kiusaamistilanteessa tulisi toimia? Tekstissä tarkastellaan asiaa kolmesta näkökulmasta: oppilaan, vanhemman ja opettajan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaverisuhteet, yhteisöllisyys ja yksinäisyys

Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ovat hyvinvoinnin perusrakenteita.

Tiesitkö?

alt-text (optional, uses title if not set)

Usein kysytyt kysymykset

beta.oph.fi

Olemme koonneet vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin, joita meille on esitetty opiskeluhuollosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkittua tietoa

Ajankohtaista tutkimustietoa ja tiivistelmiä.

Katso myös

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen.