Hoppa till huvudinnehåll

Välbefinnande


Elev- och studerandevård handlar om att ta hand om elevens och den studerandes välbefinnande och förutsättningar för lärande.

På denna sida har vi samlat teman och stödmaterial som berör välbefinnandet hos förskolebarn, elever och studerande. Materialet på sidorna stöder utvecklingen av en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur inom förskoleundervisning, skoloa och läroanstalt. På sidorna går även att hitta stödmaterial för elev- och studerandevården.

Ändringarna i elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 1.1.2023. Vi kommer att uppdatera innehållet på denna sida för att motsvara ändringarna.