Esimerkkejä eri oppiaineiden kielitietoisista työtavoista

Eri oppiaineissa voidaan käyttää ja soveltaa kielitietoisia työtapoja monin tavoin. Seuraavassa on esimerkkejä kielitietoisista työtavoista muutamissa oppiaineissa. Esimerkit antavat myös malleja siitä, miten työtapoja voi soveltaa myös muissa oppiaineissa.  

Lasit paperinipun päällä. Paperissa värikkäitä graafeja ja kuvitusta.