Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och pedagogisk personal


Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och personal olika slags verktyg, material och information för undervisning, planering och professionell utveckling.

Stöd för undervisning och lärande enligt tema

alt-text (optional, uses title if not set)

Global fostran och internationalisering

Hur förbereder skolan för ett liv i en mångkulturell världsgemenskap och för att agera konstruktivt och ansvarsfullt för vår gemensamma världs bästa? Hur kan kunskaper i anslutning till internationalisering fördjupas och kan internationaliseringen i skolan främjas? Bekanta dig med ämnet på dessa sidor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Varje pedagog och lärare har ett uppdrag att fostra till demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Med hjälp av materialet på dessa sidor kan du bekanta dig med teman på området i ett brett perspektiv och behandla dem i verksamheten och undervisningen. För barnen och eleverna är det synnerligen viktigt att känna till till exempel barns och ungas rättigheter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Trafikfostran

Såväl hemma som inom småbarnspedagogiken och i skolan lär sig barnen och de unga att röra sig i trafiken på ett säkert sätt. I trafikfostran inom småbarnspedagogiken och i alla skolor och läroanstalter ingår att främja färdigheter, kunskaper och attityder till att röra sig i trafiken och trafiksäkerhet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Umgängesfostran

Sociala och kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga är viktigt för utvecklingen av skolans verksamhetskultur och för att fungera i samhället. Att känna till principer kring umgänge stärker självförtroendet och tron på att man kan klara sig på egen hand. Materialet för umgängesfostran kan tillämpas på alla skolstadier. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Likabehandling och jämställdhet

I varje skola och läroanstalt har personalen ett ansvar att främja jämställdhet. Materialet på dessa sidor stödjer arbetet med att utarbeta planen för jämställdhet och likabehandling. På sidorna hittar du också information om säkerhet och trygghet inom småbarnspedagogik och utbildning. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om elev- och studerandevården och om det förebyggande arbetet i anslutning till mobbning och sexuella trakasserier.

Nationella nätverk och projekt

En hållbar verksamhetskultur blir till genom gärningar, kommunikation och möjligheten att delta. Kom med i våra utvecklingsnätverk och bekanta dig med pågående utvecklingsprocesser.

Informations- och kommunikationsteknik i lärandet

På dessa sidor hittar du stödmaterial, information och guider kring informations- och kommunikationsteknik i lärandet.

Material för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för avvikande undervisningsarrangemang och distansundervisning

På sidan hittar du olika material för lärare och utbildningsanordnare som stöd för att ordna undervisningen under avvikande undervisningsarrangemang. Vi uppdaterar och kompletterar innehållet då det finns nytt material.

alt-text (optional, uses title if not set)

GLP 2021– stöd för implementeringen av grunderna för gymnasiets läroplan

Nya grunderna för gymnasiets läröplan kan tas i bruk år 2021. GLP-stödmaterial för läroämnena publiceras på svenska under våren 2019. Läs mera!

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för småbarnspedagogiken

På sidorna för småbarnspedagogik finns material till stöd för verksamheten. Nytt material har utarbetats för skiftomsorg och familjedagvård.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroämnen i den grundläggande utbildningen

Här kan du hitta material till stöd för undervisningen i olika läroämnen (en del material ännu på finska).

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroämnen i gymnasiet

Här kan du hitta material till stöd för undervisningen i olika läroämnen och verksamhet i gymnasiet (en del material ännu på finska).

alt-text (optional, uses title if not set)

Temadagar

Men hjälp av materialet om temadagar och -veckor kan du tillsammans med elever och studerande behandla aktuellt innehåll som gäller till exempel trafiksäkerhet och skolfred.

alt-text (optional, uses title if not set)

Publikationer och läromedel

Här hittar du avgiftsfria digitala läromedel och handledningar för pedagoger och lärare inom småbarnspedagogik och olika utbildningsstadier.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nätbokhandel

verkkokauppa.oph.fi

Du kan köpa tryckta läroböcker och digiböcker som producerats vid Utbildningsstyrelsen från nätbokhandeln. Också tryckta grunder för läroplaner kan köpas här.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tjänst för öppna digitala lärresurser

aoe.fi

På sidorna om tjänster för öppna digitala lärresurser kan du redan hitta ett antal material samt information om utvecklingen av digitala lärresurser. I slutet av år 2019 kan användarna lägga till information om öppna lärresurser och bekanta sig med material som andra meddelat om.

På andra webbplatser

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisningsmaterial om frivilligverksamhet

www.kansalaisareena.fi

Medborgararenans material kan tillämpas för att ordna en kurs om frivilligverksamhet eller för att behandla frivilligverksamhet i undervisningen till exempel som en del av kurser i samhällslära, livsåskådningskunskap eller religion.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tjänsten träffa en forskare

nuortentiedeakatemia.fi

Via Unga Vetenskapsakademins tjänst kan grundskolor och andra stadiets läroanstalter ordna virtuella forskarbesök.

alt-text (optional, uses title if not set)

Barnrättsveckan

www.lapsenoikeudet.fi

Barnrättsveckan är en temavecka som är avsedd för skolorna och som syftar till att genom olika aktiviteter och gemensam verksamhet synliggöra barnens rättigheter bland eleverna, lärarna och skolans övriga personal. Bekanta dig med materialet som planerats i samarbete med lärare.

School Education Gateway - Europas onlineplattform för skolutbildning

www.schooleducationgateway.eu

Utveckla din professionella kompetens med hjälp av nätkurser och närstudier, webbseminarier och undervisningsmaterial. På sidan hittar du även information om europeisk utbildningspolitik och kan läsa mer om lärares erfarenheter av projekt.

Utbildningar och evenemang

Evenemang

11.6.–3.9.2021
Ibruktagandet av Valpas-tjänsten och utbildning för användning av tjänsten
Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Evenemang

13.–16.7.2021
Bucharest, Romania (online)
Erasmus+ online-kontaktseminariet för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning: "Connector 6.0"
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Vuxenutbildning

Evenemang

6.–13.9.2021
Bergen, Norway (online)
Erasmus+ online-kontaktseminariet: "Accreditation in Erasmus+"
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Vuxenutbildning