Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och pedagogisk personal


Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och personal olika slags verktyg, material och information för undervisning, planering och professionell utveckling.

Material gällande småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning och yrkesutbildning hittar du också under rubriken Utbildning och examina.

Undervisningsväsendet och pandemin

Då coronapandemin möjligtvis lättar är målet att vi tillsammans kan skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag under läsåret 2021–2022. Samtidigt är det skäl att ha beredskap inför situationer som coronaviruset föranleder.

Läs mer om hur man ska förbereda sig för höstterminen under pandemitiden

Hållbar utveckling

Utsikter för undervisningen i åskådningsämnen

Undervisningen i religion och livsåskådningskunskap ska präglas av språklig, kulturell och åskådningsmässig medvetenhet. Vad innebär det för läraren, eleven och den studerande?

Tillsammans med lärandet

Dimensioner av fostran

Mediefostran

Mediefostran

Material finns tills vidare endast på finska.

Umgängesfostran

Umgängesfostran

Material finns tills vidare endast på finska.

Design- och arkitekturfostran

Design- och arkitekturfostran

Material finns tills vidare endast på finska.

På andra webbplatser

Undervisningsmaterial om frivilligverksamhet

Undervisningsmaterial om frivilligverksamhet

www.kansalaisareena.fi

Medborgararenans material kan tillämpas för att ordna en kurs om frivilligverksamhet eller för att behandla frivilligverksamhet i undervisningen till exempel som en del av kurser i samhällslära, livsåskådningskunskap eller religion.

Tjänsten träffa en forskare

Tjänsten träffa en forskare

nuortentiedeakatemia.fi

Via Unga Vetenskapsakademins tjänst kan grundskolor och andra stadiets läroanstalter ordna virtuella forskarbesök.

Barnrättsveckan

Barnrättsveckan

www.lapsenoikeudet.fi

Barnrättsveckan är en temavecka som är avsedd för skolorna och som syftar till att genom olika aktiviteter och gemensam verksamhet synliggöra barnens rättigheter bland eleverna, lärarna och skolans övriga personal. Bekanta dig med materialet som planerats i samarbete med lärare.

School Education Gateway - Europas onlineplattform för skolutbildning

School Education Gateway - Europas onlineplattform för skolutbildning

www.schooleducationgateway.eu

Utveckla din professionella kompetens med hjälp av nätkurser och närstudier, webbseminarier och undervisningsmaterial. På sidan hittar du även information om europeisk utbildningspolitik och kan läsa mer om lärares erfarenheter av projekt.