Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och pedagogisk personal


Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och personal olika slags verktyg, material och information för undervisning, planering och professionell utveckling.

Hållbar utveckling

Perspektiv på undervisningen i åskådningsämnen

Undervisningen i religion och livsåskådningskunskap ska präglas av språklig, kulturell och åskådningsmässig medvetenhet. Vad innebär det för läraren, eleven och den studerande?

Dimensioner av fostran

Umgängesfostran

Umgängesfostran

Material finns tills vidare endast på finska.

Mediefostran

Mediefostran

Material finns tills vidare endast på finska.

Design- och arkitekturfostran

Design- och arkitekturfostran

Material finns tills vidare endast på finska.

Kontinuerlig verksamhet

Move! -mittausten tunnus
Move!
Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Avsikten med systemet är att uppmuntra till eget ansvarstagande för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan.
Lukuliikkeen logo suomeksi
Läsande skola
På sidorna hittar du information och material kring läsning och läskunnighet samt verktyg för att inspireras eller inspirera andra till läsning.

På andra webbplatser

Undervisningsmaterial om frivilligverksamhet

Undervisningsmaterial om frivilligverksamhet

www.kansalaisareena.fi

Medborgararenans material kan tillämpas för att ordna en kurs om frivilligverksamhet eller för att behandla frivilligverksamhet i undervisningen till exempel som en del av kurser i samhällslära, livsåskådningskunskap eller religion.

Tjänsten träffa en forskare

Tjänsten träffa en forskare

nuortentiedeakatemia.fi

Via Unga Vetenskapsakademins tjänst kan grundskolor och andra stadiets läroanstalter ordna virtuella forskarbesök.

Barnrättsveckan

Barnrättsveckan

www.lapsenoikeudet.fi

Barnrättsveckan är en temavecka som är avsedd för skolorna och som syftar till att genom olika aktiviteter och gemensam verksamhet synliggöra barnens rättigheter bland eleverna, lärarna och skolans övriga personal. Bekanta dig med materialet som planerats i samarbete med lärare.

School Education Gateway - Europas onlineplattform för skolutbildning

School Education Gateway - Europas onlineplattform för skolutbildning

www.schooleducationgateway.eu

Utveckla din professionella kompetens med hjälp av nätkurser och närstudier, webbseminarier och undervisningsmaterial. På sidan hittar du även information om europeisk utbildningspolitik och kan läsa mer om lärares erfarenheter av projekt.