10. Sairaana

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Sairaana

Luvussa 10 Sairaana käsitellään sairastumista, sairauslomaa ja hätätilanteissa toimimista. Luvussa esitellään lyhyesti lähihoitajan ammatti.

Luku tarjoaa tekstien lisäksi runsaasti pohtimis- ja keskustelutehtäviä. Kieliopista esiin nousevat nesessiivirakenne (täytyy tehdä), verbityyppi 5 sekä perfekti.

Luvun tavoitteet:

  • kerrata ja kartuttaa lisää terveydentilaan ja sairastumiseen liittyvää sanastoa sekä kerrata vartalonosat (s. 64, 67)
  • oppia, mitä sairausloma tarkoittaa suomalaisessa työelämässä (s. 65–66)
  • harjoitella kertomaan, mitä kannattaa, täytyy tai ei kannata tehdä (nesessiivirakenne) (s. 64-66)
  • oppia verbityyppi 5 (s. 67)
  • harjoitella hätätilanteessa toimimista suomeksi (s. 68)
  • ymmärtää perfektin merkitys (s. 68)
  • oppia lähihoitajan ammatista (s. 69)