12. Pidä huoli ympäristöstä

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Pidä huoli ympäristöstä

Luvussa 12 Pidä huoli ympäristöstä jatketaan asumisteeman parissa, mutta nyt se laajenee koskemaan laijttelua, ympäristökysymyksiä ja muuttamista. Lisäksi puhutaan omasta kotiseudusta ja tutustutaan pihatalkoisiin. Koska luvussa on paljon informatiivista tekstiä lajittelusta, sen vastapainona on myös runsaasti pohtimis- ja keskustelutehtäviä.

Luvun tavoitteet:

  • tutustua suomalaiseen tapaan lajitella jätteet (s. 77–78)
  • tutustua pihatalkoisiin (s. 79)
  • osata kuvailla omaa kotiseutua ja kaupunginosaa (80–81)
  • oppia muuttamiseen liittyvien käytännönasioiden hoitaminen suomeksi (s. 81, opettajan oppaan lisätehtävät)