13. Vuokralla

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Vuokralla

Luvussa 13 Vuokralla jatketaan asumisteemaa käsittelemällä vuokra-asunnon hakemista, vuokrasopimuksen allekirjoitusta sekä kodin sisätilojen kuvailemasta. Kieliopista käsitellään konditionaalia puhuttaessa ja haaveiltaessa unelmakodista. Luvussa on sekä informatiivisia lukutekstejä että suullisia harjoituksia sanaston kertaukseen ja kartuttamiseen.

Luvun tavoitteet:

  • kartuttaa vuokra-asunnon hakemisessa ja vuokrasopimuksen tekemisessä tarvittavaa sanastoa (s. 82–84)
  • oppia lukemaan ja tulkitsemaan asuntoilmoituksia ja niissä olevia lyhenteitä (s. 82)
  • kerrata ja kartuttaa kodin huoneisiin ja niissä oleviin esineisiin liittyvää sanastoa (s. 85–87)
  • tutustua konditionaaliin sekä ymmärtää sen haaveileva luonne ja irreaalisuus (s. 85)