2. Elämää Suomessa

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Elämää Suomessa

Toisessa luvussa Elämää Suomessa käydään läpi erilaisia arkielämän muodollisia ja epämuodollisia vuorovaikutustilanteita ja havainnoidaan, minkälaisia puhemuotoja eri tilanteissa suomessa käytetään. Samalla opiskelijaa ohjataan havainnoimaan suomen puhe- ja yleiskielen eroja. Arkielämän tilanteista kertovat tekstit ovat luettavissa kirjassa yleiskielellä, ja verkossa ne ovat kuunneltavissa myös puhekielisinä.

Keltaisissa kielioppilaatikoissa tuodaan esiin persoonapronominit, jotka nousevat esiin luvun arkipäiväisissä dialogeissa yleis- ja puhekielisinä. Lisäksi opiskelijat tarkastelevat ja harjoittelevat ko/kö-kysymysten tekoa.

Luvun tavoitteet:

  • oppia ja kerrata arkielämän tilanteissa tarvittavaa perussanastoa (s. 14–18)
  • huomata, että puhe- ja yleiskieli eroavat toisistaan (s. 14–18)
  • tarkastella, millaisissa tilanteissa ja kenen kanssa käytetään muodollisempaa tai epämuodollisempaa kieltä (s. 14–18 dialogit, apuna toimivat s. 14 kysymykset)
  • tunnistaa ja oppia muodostamaan ko/kö-kysymyksiä (s. 18–19)