8. Ajoissa paikalla

8. Ajoissa paikalla

Luvussa 8 Ajoissa paikalla käydään läpi jokaisen arjessa tarvittavia kellonaikoja, päiväyksiä ja aikatauluja. Koska aihepiiri sinällään on varmasti jokaiselle tuttu, sitä lähestytään pääasiassa toiminnallisten ja suullisten harjoitusten kautta. Mukana on luettavaksi myös teksti, jonka pohjalta voidaan verrata kunkin omaa arkipäivää tyypillisen keskivertosuomalaisen arkipäivään.

Luvun tavoitteet:

  • ymmärtää kellonajat puhekielellä ilmaistuna (s. 52)
  • osata kertoa omista aikatauluista ja arkipäivän rutiineista (s. 52–55)
  • ymmärtää päivien lyhenteet ja päiväysten ilmaisemisen (s. 56–59)