1. Minä ja me

Ensimmäisessä luvussa Minä ja me käydään läpi omien perustietojen antamista sekä itsensä ja toisten esittelyä. Koska nämä taidot ovat jo monella hallussa, niitä ei tässä esitellä minkään tekstin yhteydessä, vaan opiskelijat kertaavat niitä yhdessä ja samalla oppivat toinen toisiltaan.

Lisäksi kappaleessa harjoitellaan tyypillisiä kysymyksiä, joilla monet kantasuomalaiset avaavat keskustelun muualta muuttaneen kanssa. Tässä yhteydessä kansalaisuudet ja maiden nimet tulevat luontevasti esille. Kansalaisuuksia harjoitellessa esille nousee kieliopista nen-sanatyyppi.

Luvun tavoitteet:

  • kerrata itsensä ja toisen henkilön esitteleminen sekä perustietojen antaminen (s. 8–9)
  • oppia osallistumaan keskusteluun, jossa kerrotaan tietoja omasta lähtömaasta ja vaihdetaan mielipiteitä Suomessa asumisesta (s. 10)
  • kerrata ja oppia lisää faktoja Suomesta sekä omaksua niihin liittyvää sanastoa (s. 11)
  • ymmärtää kysymyssanoja (s. 11)
  • huomata, että sanatyypeillä on säännönmukaisuutta; nen-sanat saavat monikossa muodon -sia tai -set (s. 12–13)