6. Ystävät

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Ystävät

Kuudennessa luvussa Ystävät pohditaan ystävyyttä ja hyvän ystävän ominaisuuksia sekä tutustutaan Maryamin työharjoittelupaikkaan leikkipuistossa.

Oppiminen painottuu kirjallisiin taitoihin, sillä luvussa on runsaasti luettavia tekstejä sekä niiden lisäksi tekstiviestien lukemista ja niihin vastaamista kirjallisesti. Mukana on totuttuun tapaan myös suullisia pohtimis- ja keskustelutehtäviä. Kieliopista luvussa tutustutaan puhekielen me-muotoon sekä verbityyppeihin 3 ja 4.

Luvun tavoitteet:

  • jatkaa kuvailevan kertomisen harjoittelua pohtimalla hyvän ystävän ominaisuuksia (s. 42)
  • harjoitella käytännön elämän kirjallisia taitoja vastaamalla tekstiviesteihin (s. 42)
  • vahvistaa vielä imperfektimuodon ymmärrystä (s. 43, esitelty luvussa 3)
  • tutustua puhekielen me-muotoon (s. 44)
  • tutustua kahteen uuteen verbityyppiin (s. 45)