Sisällys

Aineisto sisältää materiaalit luvuittain: ohjeet ja tavoitteet, tehtävien vastaukset, kuuntelut sekä lisätehtävät.

Jokaisen luvun alussa on ohjeistus kirjan luvun käsittelyyn. Ohjeistus etenee sivujärjestyksessä.

Ohjeiden ohessa on äänitelinkit lukuun liittyviin kirja- ja puhekielisiin kuunteluihin. Kuuntelut löydät Ohjeet ja kuuntelut -alasivujen oikean laidan keltaisesta laatikosta.

Kirjakieliset kuuntelut ovat täysin vastaavia oppikirjan tekstien kanssa. Puhekieliset osiot ovat vain äänitettyinä. Kuuntelujen yleis- ja puhekielen välisten eroavaisuuksien määrä vaihtelee esitettyjen dialogien virallisuusasteen mukaan.

Puhekielisiä kuunteluita voi hyödyntää opetuksessa opettajan oman harkinnan ja ryhmän taitotason mukaan. Koska puhekielisten äänitteiden asiasisältö on täysin sama kuin yleiskielisten äänitteiden, tarjoavat ne oivan vertailumahdollisuuden yleis- ja puhekielen eroihin.

Aineistossa on vastaukset oppikirjan tehtäviin ja kunkin luvun aiheisiin liittyviä lisätehtäviä. Osa lisätehtävistä on tulostettavissa suoraan opiskelijoille jaettaviksi.