19. Kirjastossa

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Kirjastossa

Luvussa 19 Kirjastossa tutustutaan nykypäivän kirjastoon sekä puhutaan televisiosta. Luvussa on paljon suullisia tehtäviä, mutta kirjastoa käsitellään myös informatiivisen lukutekstin avulla.

Luvun tavoitteet:

  • oppia kirjastoon liittyvää sanastoa ja tutustua kirjaston toimintaan (s. 109–111)
  • tarkastella television ohjelmatietoja ja etsiä sieltä itseään kiinnostavia ohjelmia (s. 111)