4. Perhe

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Perhe

Luku 4 Perhe käsittelee kaikille tuttua ja omakohtaista aihetta, perhettä. Luvussa kerrataan ja opitaan lisää perhesanastoa sekä pohditaan ja käsitellään erilaisia perhemuotoja.

Luvussa on runsaasti suullisia tehtäviä aktivoimassa sanavaraston käyttöä ja vuorovaikutusta. Lisäksi luvussa on tekstejä luettavaksi ja kuunneltavaksi jälleen siten, että verkossa on kuunneltavissa myös puhekielinen versio teksteistä. Kieliopista opiskellaan omistusrakenne, verbien preesenstaivutus kielteisenä ja myönteisenä sekä verbityypit 1 ja 2.

Luvun tavoitteet:

  • kartuttaa ja käyttää perhesanastoa (s. 29–32)
  • pohtia erilaisia perhemuotoja (s. 32–36)
  • tutustua omistusrakenteeseen siten, että tunnistaa sen ja osaa käyttää sitä vakiintuneissa ilmauksissa (s. 30)
  • tutustua verbityyppeihin 1 ja 2 (A/Ä ja DA/DÄ) (s. 35)
  • harjoitella verbien myönteisten ja kielteisten muotojen käyttöä (s. 36)