5. Millainen hän on?

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Millainen hän on?

Luvussa 5 Millainen hän on? harjoitellaan kuvailemaan sekä fyysisiä että henkisiä ominaisuuksia. Samalla puhutaan työharjoittelusta ja pohditaan, millainen on hyvä työntekijä.

Luvussa on runsaasti suullisia tehtäviä aktivoimassa sanavaraston käyttöä ja vuorovaikutusta. Opiskelijat saavat tilaisuuden käyttää oppimaansa sanastoa heti. Kieliopista käsitellään vertailumuodot sekä käskymuoto.

Luvun tavoitteet:

  • harjoitella kuvailemaan fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia (s. 37–39)
  • pohtia sitä, millainen on hyvä työntekijä suomalaisessa työkulttuurissa (s. 40)
  • tutustua adjektiivien vertailumuotoihin (s. 37)
  • tutustua verbien käskymuotoon (s. 40)