16. Syödään hyvin

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Syödään hyvin

Luvussa 16 Syödään hyvin puhutaan ruoasta, ruoka-aineista ja ruokatottumuksista. Suurin osa luvun tehtävistä on opiskelijalähtöisiä ja toiminnallisia. Lisäksi mukana on myös tietoa suomalaisesta tavasta syödä sekä Suomessa arvossa pidetystä ruokaympyrästä.

Luontevasti ainesanoista ja määristä puhuttaessa kieliopista nousee esiin partitiivin yksikkö ja monikko. Tässä luvussa ei ole tarkoitus oppia partitiivin muodostus- eikä käyttösääntöjä, vaan tavoitteena on tarkastella ja käyttää niitä niiden fraasinomaisesti luontevissa käyttöyhteyksissä. Tämä toimii pohjana myöhemmin, jos opiskelija jatkaa opintojaan ja syventää kielioppitietouttaan.

Luvun tavoitteet:

  • tunnistaa ero yksikön ja monikon välillä (s. 96)
  • tunnistaa ero monikon nominatiivin ja monikon partitiivin väillä (merkityksessä kaikki vs. vain osa kaikista) (s. 97)
  • tutustua Suomessa paljon käytettyyn ruokaympyrän käsitteeseen ja suomalaiseen tapaan syödä (s. 98–99)
  • osata kertoa omista ruokatottumuksista (s. 100)
  • oppia tulkitsemaan ruokareseptejä sekä niissä käytettyjä lyhenteitä ja sanastoa (s. 100)