7. Päiväkoti ja koulu

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Päiväkoti ja koulu

Luvussa 7 Päiväkoti ja koulu tutustutaan suomalaiseen koulujärjestelmään ja päiväkotiin sekä jatketaan kirjallisten taitojen vahvistamista. Luvussa harjoitellaan sähköisten Wilma-viestien lukemista ja niihin vastaamista.

Luvun tavoitteet:

  • tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään (s. 47)
  • tutustua tyypilliseen suomalaiseen sähköiseen viestintään (s. 49–51)
  • harjoitella kirjallista viesteihin vastaamista (s. 49–51)