18. Vaatteet päällä

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Vaatteet päällä

Luvussa 18 Vaatteet päällä kerrataan ja kartutetaan vaatesanastoa sekä tutkitaan vaatteissa olevia merkintöjä. Lisäksi pohditaan pukeutumista ja säätilaa. Koska aihepiiri sinällään on varmasti jokaiselle tuttu, sitä lähestytään pitkälti toiminnallisten ja suullisten harjoitusten kautta.

Luvun tavoitteet:

  • kerrata vaatesanastoa (s. 106)
  • ymmärtää vaatteissa olevia merkintöjä (s. 107)
  • kerrata sääilmaukset ja pohtia sopivaa vaatetusta eri säätiloihin (s. 108)