9. Lääkärissä

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Lääkärissä

Luvussa 9 Lääkärissä käydään läpi terveyskeskuksessa ja lääkärissä asiointia sekä harjoitellaan kertomaan vaivoista ja terveydentilasta. Luku sisältää sekä toiminnallisia tehtäviä että luettavia ja kuunneltavia tekstejä, joista opiskelija voi poimia hyödyllisiä sanoja ja ilmauksia.

Luvun tavoitteet:

  • osata kertoa omasta terveydentilasta ja vaivoista (s. 60)
  • kartuttaa lääkärissä ja terveyskeskuksessa asioidessa tarvittavaa sanastoa (s. 60–63)