Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande utbildning


Den grundläggande utbildningen stöder elevernas växande som människor och samhällsmedlemmar och lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier och den är avgiftsfri. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för hela åldersklassen (7–16-åringar).

Grunderna för läroplanen ger en enhetlig grund för lokala läroplaner och stärker på så sätt jämlikheten i utbildningen i hela landet. Kommunernas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet noggrannare och med att beakta lokala behov och aspekter.