Luovasti luonnonvaroista

Luonnonvarat ovat elämisemme ehto ja hyvinvointimme edellytys. Maailmanlaajuinen huoli luonnonvarojen riittävyydestä, niihin kohdistuvasta kiristyvästä kilpailusta sekä käytön kielteisistä ympäristövaikutuksista kasvaa. Tarvitsemme tietoa, yhteistyötä ja uusia innovaatioita luonnonvarojen kestävän käytön kehittämiseksi. Suomen uusi luonnonvarastrategia pyrkii edistämään näitä asioita.

Luovasti luonnonvaroista -sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Tarkoitus on innostaa opettajia tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen ja tuoda opetukseen esimerkkejä myönteisestä kehityksestä sekä innovaatioiden tärkeydestä. Myös oppilas voi käyttää sivustoa tietolähteenään. Tasoltaan teksti on suunnattu lukio- ja yläasteikäisille.

Aineisto jakautuu viiteen aihealueeseen

 1. Opettajalle
  Ohjeita, tehtäviä ja linkkejä luonnonvara-asioiden käsittelyn tueksi

 2. Mitä luonnonvarat ovat?
  Perustietoa luonnonvarojen määrittelystä ja luokittelusta

 3. Luonnonvarojen merkitys ja käyttö
  Tietoa luonnonvarojen merkityksestä, niiden käytön vaikutuksista ja Suomen luonnonvarastrategian keskeisestä sisällöstä

 4. Suomen luonnonvarat
  Tietoa eri luonnonvaroista ja niiden riittävyydestä, käytöstä ja kierrätyksestä

 5. Luonnonvarojen käyttäjiä
  Tietoa ja esimerkkejä elinkeinoista luonnonvarojen käyttäjinä ja kestävyyttä edistävistä innovaatioista

Aineisto on syntynyt osana Luodin-viestintäkampanjaa, joka toteutettiin Suomen Metsäyhdistyksen koordinoimana yhdessä maa- ja metsätalous-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriön, Metsähallituksen, MTK:n, sekä energia-, metsä-, rakennus-, turve- ja kemianteollisuuden kanssa. Tavoitteena oli varmistaa, että päättäjillä on riittävät tiedolliset ja asenteelliset valmiudet luonnonvaroja koskevaan keskusteluun ja päätöksiin. Kampanja tuki Sitran luonnonvarastrategian laadintaa ja viemistä käytäntöön sekä tuotti opetusaineistoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä.