Maankäyttö

Rakennetun maan osuus Suomen maapinta-alasta on vain yli neljä prosenttia (Tilastokeskus 2007). Maankäytön suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen eri käyttötarkoituksia ja varmistaa, että tavoitteet voidaan myös toteuttaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uusittiin vuonna 2008. Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus näkyvät maankäytön uusissa tavoitteissa. Huomiota kiinnitetään yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen: Kaupunkirakennetta on tiivistettävä niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin osalta.  Tavoitteina on myös liikennemäärien hillintä, energian säästäminen sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käytön edistäminen. Uutta on hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa.

Linkkejä:

Alueidenkäyttötavoitteet (Ymparisto.fi)

Paikkatietoaineisto: CORINE Land Cover 2000 (Ymparisto.fi)

Suomen maankäyttö maakunnittain 
(pdf, Tilastokeskus)