Biomassa

Biomassalla tarkoitetaan uusiutuvia luonnonvaroja, pääosin peltokasveja ja puita. Sanaa käytetään erityisesti, kun kasveista tuotetaan muuta kuin elintarvikkeita, kuten energiaa, polttoaineita, kemikaaleja tai muovia.

Tässä osiossa kerrotaan puusta ja turpeesta sekä energia- ja ravintokasveista.

Teksti: Pirjo Piesala

Bioenergiaa

"Biomassa on tällä hetkellä maailman neljänneksi tärkein energianlähde, 14 prosenttia maapallon energiasta saadaan biomassasta. Käyttö on yleisintä kehitysmaissa, joiden käyttämästä energiasta keskimäärin kolmasosa saadaan puuta ja lantaa polttamalla. Suomessa biomassan osuus energian kokonaiskulutuksesta on teollisuusmaiden korkein ”

Bioteknologia.info