Teknologiateollisuus

Erikoistumalla edelläkävijäksi

Teknologiateollisuus koostuu metallien jalostuksesta, kone- ja metallituoteteollisuudesta, elektroniikka- ja sähköteollisuudesta sekä tietotekniikka-alasta.

Suomalainen teknologiateollisuus on maailman mittakaavassa pieni mutta osaamiseltaan suuri. Olennaista on erikoistuminen ja näillä erikoistumisaloillaan monet yritykset ovat maailmanmarkkinoilla vahvoja. Tällaisten alojen tuotteita ovat muun muassa massa- ja paperikoneet, hissit, nosturit, maarakennus-, kaivos- ja metsäkoneet sekä loistoristeilijät.

Uusiutumaton kiertää

Alan raaka-aineet ovat uusiutumattomia. Metalleja voidaan kuitenkin kierrättää loputtomasti. Kierrätys on alalla itsestäänselvyys ja on olemassa siihen erikoistuneita yrityksiä. Esimerkiksi kaikesta maailmassa valmistetusta kuparista 80 prosenttia kiertää edelleen. Metallin jalostaminen malmista kuluttaa yli 2 kertaa enemmän energiaa kuin metallin valmistaminen kierrätysraaka-aineesta. (Teknologiateollisuus.fi)

Ongelmat kehittävät liikeideoita

Kallistuva energia ja raaka-aine sekä niiden saatavuuden epävarmuus pakottavat ideoimaan korkeamman jalostusarvon tuotteita ja kehittämään uutta tehokkaampaa teknologiaa. Niin sanotun puhtaan teknologian tuotannossa teknologiateollisuuden rooli on tärkeä. Suomalaisia vahvuusalueita ovat metsäteollisuuden ja energian tuotantoteknologia sekä malmien rikastuksen ja metallinjalostuksen teknologia. Myös energian käytön ja säästön teknologia ovat maailman huippua

Yli puolet maailman kuparista ja kolmannes nikkelistä valmistetaan suomalaisten kehittämällä ekologisella liekkisulatusmenetelmällä, joka tuottaa tarvitsemansa energian itse.

Tuotannon sivutuotteiden hyötykäyttöä pyritään lisäämään. Esimerkiksi terästehtaiden kuonia käytetään maa- ja tierakentamisessa, sementin valmistuksessa ja maanparannusaineena. Suomessa kehitettyä kuonien käsittelyprosessia on myyty myös muihin maihin.

Alan omien vuonna 2007 tehtyjen tutkimusten mukaan energiatehokkuudessa on vielä paljon parannettavaa ja alan kaikki yritykset ovatkin solmineet työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiansäästösopimukset.

Metallien valmistuksella on ympäristövaikutuksia, mutta päästöt ovat ratkaisevasti pienentyneet kymmenen vuoden aikana (ERAC 2008). Historialliset metallikertymät maaperässä säilyvät kuitenkin pitkään.

Teksti: Pirjo Piesala

Linkkejä

Teknologiateollisuus

Elekroniikka ja sähköteollisuus (Teknologiateollisuus)

Kone- ja metalliteollisuus (Teknologiateollisuus)

Metallien jalostus (Teknologiateollisuus)

Tietotekniikka-ala (Teknologiateollisuus)

Ympäristö ja metallin jalostus  (Teknologiateollisuus ry)

Oppimateriaalia metalleista  (Teknologiateollisuus ry)

Ympäristöriskiarvioinnin osaamiskeskus ERAC 

SER-tuottajayhteisö Serty ry