Suomen luonnonvarat

Suomessa on väestöön suhteutettuna poikkeuksellisen runsaasti luonnonvaroja. Metsät peittävät suurimman osan maamme pinta-alasta ja puiden kasvu ylittää reilusti hakkuut. Vesivaroiltaan Suomi on maailman rikkaimpia maita ja vetemme on puhdasta. Turve- ja kiviainesvaramme ovat runsaat.

Energian suhteen olemme riippuvaisia tuonnista, koska Suomessa ei ole fossiilisia polttoaineita. Meillä on tosin käytössämme runsaasti uusiutuvia energialähteitä.

Ekosysteemipalvelut on käsite, joka pitää nostaa esille luonnonvarakeskustelussa. Ekosysteemit ovat ihmisen elämän ja toiminnan perusta. Niiden tarjoamat hyödykkeet ja palvelut ovat tärkeitä. Ekosysteemien tarjoamiin hyötyihin kuuluvat ruoka, vesi, puu, puhdas ilma, maannostuminen, ravinteiden kierrätys ja kasvien pölytys. Ihminen toimillaan heikentää ekosysteemien kykyä tarjota näitä ilmaisia hyödykkeitä ja palveluita – ja tämä tulee kalliiksi.

Teksti: Pirjo Piesala