Teemapäivä tai projekti

Työ toteutetaan koko koulun tai jonkin ikäluokan toimintapäivänä. Vaihtoehtoisesti työ voidaan toteuttaa muutaman aineen projektina lukukauden aikana.

Toimintapäivän osanottajien määrä, koulun sijainti yms. vaikuttavat oleellisesti teeman rajaukseen ja järjestettävään toimintaan. Siksi tämä osio tarjoaakin lähinnä ideoita toimintaan, vinkkejä yhteyshenkilöiden etsimiseen sekä tutkimuslomakepohjia työn avuksi.

Olisi hyvä, jos eri ryhmät voisivat tuottaa aiheestaan jokin videon, näytelmän, powerpoint-esityksen, jutun verkkolehteen tms. Työn arvoa nostaa, jos kaikki työt voidaan esitellä yhteisessä tilaisuudessa, johon voi kutsua myös vieraita paikalle. Jos työt ovat verkossa, niitä voi hyödyntää eri oppiaineiden yhteydessä lukuvuoden aikana.

Eri oppiaineiden opettajat voivat tuoda erityisosaamisensa päivän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Teksti: Pirjo Piesala