Luonnonvarojen käyttäjiä

Kaikki elollinen hyödyntää ympäröivää luontoa elämiseensä, myös ihminen. Luonnonvarojen hyödyntäminen on ihmisen elinehto ja hyvinvoinnin edellytys.

Luonnonvarojen käyttäjiä olemme me kuluttajat. Elinkeinoelämä eli alkutuotanto, jalostus ja palvelut tyydyttävät tarpeitamme ja halujamme. Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii siten sekä tuotanto- että kulutustapojen muutosta.

Teollisen yhteiskunnan suuri haaste on taloudellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon sietokykyyn. Talous- ja ympäristöpolitiikka kietoutuvatkin vahvasti toisiinsa.

Sen sijaan että yritykset nähtäisiin lähinnä ympäristöongelmien aiheuttajina, niitä on alettu pitää keskeisenä keinona ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Luonnonvarojen käytön tehokkuudesta on tullut yrityksille yhä merkittävämpi kilpailutekijä. Säästäminen, kierrättäminen, jalostusasteen nostaminen sekä käyttöön otettujen luonnonvarojen pysyminen talousjärjestelmän piirissä mahdollisimman pitkään ovat yhä tärkeämpi osa yrityksen kannattavuutta. Ympäristönsuojelu, ekotehokkuus ja biotalous luovat uutta liiketoimintaa.

Suomen luonnonvarastrategia tähtää menestyvään biotalouteen, materiaalivirtojen tehokkaaseen ja tarkkaan hyödyntämiseen sekä edelläkävijämaan asemaan. Suomen korkea osaamistaso mahdollistaa tämän, mutta onnistuminen vaatii uusia toimintamalleja liiketoiminnassa, politiikassa ja ihmisten arjessa.

Teksti: Pirjo Piesala

Linkkejä

EK, Elinkeinoelämän keskusliitto

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Energiateknologian vienti uuteen ennätykseen (ETLA)

Kansallinen innovaatiostrategia (TEM)

Kunnat.net 

Suomen teollisuusopas (Teknologiateollisuus)