Opettajalle

Luovasti luonnonvaroista!

Luonnonvara-asiat tarvitsevat lisää huomiota. Ilmastonmuutos on noussut kaikkien tiedostamaksi globaaliksi haasteeksi. Kuitenkin ilmastonmuutos on vain osa laajempaa ongelmaa – kysymystä siitä, mitä luonnonvaroja käytämme ja millaisin seurauksin. Toivon, että verkko-oppimateriaali auttaa opettajia pysymään ajan tasalla tässä laajassa ja ajankohtaisessa asiassa.

Luonnonvarojen koko elinkaari on tärkeä kestävän käytön kannalta. Tässä verkkoaineistossa luonnonvarojen käyttäjistä nostetaan kuitenkin esille elinkeinot ja erityisesti eri teollisuudenalat. Tiedämme elinkeinoista luonnonvarojen käyttäjinä liian vähän. Elinkeinoelämä tarjoaa työtä mutta muodostaa myös tärkeän osan luonnonvarojen käytön elinkaaressa tuottaessaan meille tuotteita ja palveluja. Sen sijaan että elinkeinoelämä nähtäisiin ympäristöongelmien aiheuttajana, on vahvistunut ymmärrys siitä, että liiketoiminta on keino ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhdistetään nyt talous- ja ympäristöpolitiikkaa vahvasti toisiinsa.

Tiedotusvälineet nostavat tunnetusti esiin paljon negatiivisia asioita, vaikka maailmalla tapahtuu myös myönteistä kehitystä. Opetusmateriaalissa nostetaan esiin myönteisiä esimerkkejä eri teollisuudenalojen työstä kestävämmän elinkaaren puolesta. Silti parannettavaa on paljon.

Nuorten kanssa toimiessa myönteisyys luo uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja synnyttää halua toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta.Toivonkin, että opetusmateriaalin lukuisat esimerkit suomalaisista innovaatioista ja teknologian saavutuksista saa nuorissa aikaan ylpeyttä suomalaisesta osaamisesta. Samalla voi syntyä halu lähteä mukaan sen kehittämiseen aikuisena.

Teksti on laadittu opettajan tausta-aineistoksi, mutta myös oppilas voi hyödyntää sitä. Teksti sopii lukio- ja yläasteikäisille. Toivon, että aineistoon tutustuminen lisää taitoa huomioida ja pohtia myös oman kotiseudun ja oman elämän luonnonvarojen käyttöä.

Me kaikki käytämme luonnonvaroja. Niiden merkitystä ja käyttöä voidaan siten nostaa esiin kaikissa eri oppiaineissa, oli sitten kyse lintulaudan valmistuksesta, aineen kirjoittamisesta tai Suomen kansantaloudesta.

Terveisin,

Lehtori Pirjo Piesala
Luodin-hanke