Luonnonvarojen merkitys ja käyttö

Elämä maapallolla on mahdollista luonnon tarjoaman ravinnon, energian ja raaka-aineiden ansiosta. Jatkuvan väestönkasvun ja kasvavan kulutuksen seurauksena luonnonvarojen käyttö on lisääntynyt ja kielteiset ympäristövaikutukset ovat yleistyneet. Maailmanlaajuinen kilpailu hupenevista raaka-aineista kiristyy.

Luonnonvarojen käytössä on kyse ihmisten valinnoista. Valintojen tulee pohjautua laajaan ymmärrykseen siitä, mikä luo menestystä kestävästi myös tulevaisuudessa. Kokonaisnäkemyksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä sekä globaalisti että kansallisella tasolla.

Suomessa on ladittu kansallinen luonnonvarastrategia yhtenä maailman ensimmäisistä maista. Strategia on visio maamme luonnonvarojen antamista mahdollisuuksista ja vaadittavista muutoksista. Meillä on kaikki edellytykset voida hyvin ja olla edelläkävijöitä.