Kemianteollisuus

Monessa mukana

Kemia on monessa mukana niin ihmisten arkipäivässä kuin eri teollisuudenalojen tuotannossa. Sitä tarvitaan kauneudenhoitotuotteiden ja maalien tuotannossa, luuvaurioiden hoidossa implanteilla ja kasviperäisissä polttoaineissa.

Kemianteollisuus jakautuu moneen toimialaan. Kolme päätoimialaa ovat kumi- ja muovituotteiden valmistus, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä öljynjalostus ja kivihiilituotteiden valmistus. Kemianteollisuus on tarpeellinen kumppani muulle teollisuudelle. Sen asiakkaita ovat metsäteollisuus, liikenne, rakentaminen, kaivostyö ja elintarviketeollisuus.

Monenlaisia raaka-aineita

Kemianteollisuus joutuu tuomaan paljon raaka-aineita. Monien tuotteiden valmistukseen käytetään maaöljyä ja kivihiiltä tai niiden jalosteita. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistukseen käytetään useita eri luonnonvaroja, kuten mineraaleja, metallinjalostuksen jätevirtoja sekä bioperäisiä raaka-aineita, kuten perunaa ja mäntyöljyä.

Kemialla kohti biotaloutta

Kestävä biotalous nostaa esiin ympäristöä ja energiaa säästävät tuotantoprosessit. Bioteknologian sovellukset ovat merkittävässä osassa, kun etsitään vastauksia aikamme globaaleihin haasteisiin. Tällaisia ovat muun muassa ympäristön tilan parantaminen, biomassan hyödyntäminen sekä hyvinvointi ja terveys.

Bioteknologiaa hyödynnetään jo nyt monilla eri alueilla. Bioteknologian yhdistäminen muiden teknologioiden kanssa luo uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Bioteknologisia menetelmiä sovelletaan lääketieteessä, elintarviketeollisuudessa, teollisten entsyymien tuotannossa, jäteveden puhdistuksessa sekä saastuneiden maa- ja vesialueiden puhdistuksessa. Bioteknologia tarjoaa myös menetelmiä kehittää biomassasta energiaa. Edellä mainituissa sovelluksissa on kemialla merkittävä rooli.

Teollisen biotekniikan merkitys on vahvistunut nopeasti kemianteollisuudessa, koska se tuo mukanaan ympäristösäästöjä, parempaa laatua ja uusia tuotteita. Bioteknologiset menetelmät lisäävät tuotantolinjojen kustannustehokkuutta, vähentävät korkeiden lämpötilojen tarvetta ja ovat kemikaaleja edullisempia. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on vuonna 2008 käynnistynyt Talvivaaran nikkelikaivos, jossa koko liiketoiminta on rakentunut edullisen ja ympäristöystävällisen bioliuotustekniikan varaan. (Bioteknologia 2020)

Bioteollisuus ry on bioalan yritysten toimialajärjestö, johon kuuluu noin 60 yritystä. Ympäristöosaaminen luo uutta liiketoimintaa myös varsinaisen kemiateollisuuden alalla. Esimerkiksi Kemiran vuoden 2008 liikevaihdosta ympäristöliiketoiminnan osuus oli jo 40 prosenttia.

 

Kemia tekee energiatehokkuutta

Energiatehokkuutta ei yleensä liitetä kemiaan. Kuitenkin alan innovaatioita on monessa tällaisessa kohteessa. Esimerkiksi autojen energiatehokkuus on parantunut kehitettyjen keveiden materiaalien myötä. Kemian avulla saamme puhdasta pyykkiä yhä matalammissa lämpötiloissa. Kemiallinen nanoteknologia tekee tuulivoiman siipien teräs- ja betonirakenteet niin koviksi etteivät ne murru.

Ympäristömyötäisyyttä yrityksiin

Kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on edistänyt kestävän kehityksen mukaista toimintaa kemian alalla jo 1990-luvulta saakka. Kemianteollisuuden päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet murto-osaan ohjelmaan sitoutumisen aikana. Viime vuosina on panostettu energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Teksti: Pirjo Piesala

Biotekniikka ja –teknologia

Biotekniikka on eliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen hyödyntämiseen perustuva tekniikka ja bioteknologia niiden hyödyntämiseen perustuva teknologia.

Sokereista biomuovia

Kansallisen tutkimuksen huippuyksikkö kehittää mikrobisoluja, jotka tuottavat uusia hyödyllisiä yhdisteitä kasviperäisen jätteen sokereista. Muokkaamalla mikrobien, usein hiivojen tai bakteereiden, aineenvaihduntaa geenitekniikan keinoin tuotetaan sokerihappoja ja niiden johdannaisia. Yhdisteillä on lukuisia käyttösovelluksia teollisuudessa muun muassa uusien biomuovien tai biopolttoaineiden lähtöaineina.

Mitä on bioliuotus?

Bioliuotus on kaivoteollisuudessa ja metallipitoisten jätteiden käsittelyssä hyödynnettävä prosessi, jolla metallit saatetaan liukoiseen muotoon bakteerien avulla. Bioliuotusta tapahtuu myös luonnossa, mutta se on hyvin hidasta. Teollisessa toiminnassa liuotusta nopeutetaan bakteerien elinoloja parantamalla. Bioliuotus on vaihtoehtoinen menetelmä malmin kemialliselle ja fysikaaliselle käsittelylle. Liuotuksen etuja ovat sen edullisuus sekä pienempi kemikaalien ja energian tarve ja siten pienempi ympäristökuormitus. (Bioteknologia.info)

Malmikivissä elävät mikrobit, bakteerit ja arkit, elävät hyvin happamissa olosuhteissa, pH-alueella 1–3. Energiansa ne saavat hapettamalla epäorgaanisia yhdisteitä eivätkä vaadi lainkaan orgaanista ravintoa. Typen ne ottavat ilmasta. (Kemia-lehti, 2008)

Linkkejä

Ajankohtaista kemiasta alan lehdistä (Kemira)

Suomen Bioteollisuus FIB

Kansallisen tutkimuksen huippuyksiköt 
(Suomen Akatemia)

REACH- EU:n uusi kemikaaliasetus (Ymparisto.fi)

Bioteknologia Info

Biotekniikka ja Vihreä kemia (Suomen Akatemia)

Kemianteollisuus

BioFinland.fi

Bioteknologia 2020 - Hyvinvointia suomalaisille (pdf, TEM)