Yhteistyöllä ymmärrystä

Luonnonvarojen käytön ja suojelun haasteet ovat valtavat, mutta ne eivät ole vielä saaneet niille kuuluvaa painoarvoa julkisessa keskustelussa.

Taloudelliset, teknologiset ja poliittiset kytkennät eri luonnonvarojen ja niiden käyttömuotojen välillä ovat monimutkaisia. Yhden ongelmalohkon ratkaisut ilman näkemystä vuorovaikutuksista ja seurauksista voivat synnyttää uusia ongelmia toisaalla. Tarve kokonaisvaltaiselle luonnonvarojen käytön ohjaukselle kasvaa.

Luonnonvaraongelmat ovat globaaleja, joten niiden ratkaisemiseen tarvitaan maailmanlaajuisia sopimuksia. Kansainväliset sopimukset ja raportit antavat signaaleja paikallisille toimijoille. Varsinaiset toimenpiteet ovat paikallisia ja vastuu niistä on paikallisella tasolla.

YK, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja EU ovat viimeaikoina panostaneet sellaisten tietojärjestelmien luomiseen, joissa luonnonvarojen käytön riippuvuudet voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti. Perustan tälle luovat ns. materiaalivirtalaskelmat. YK:n alaisuuteen on perustettu asiantuntijaelimenä toimiva luonnonvarapaneeli. Samanlainen asiantuntijaelin, ilmastopaneeli, on jo koottu ilmastonmuutosongelmaa varten.

Teksti: Pirjo Piesala