Ilma, tuuli ja aurinko

Ilman koostumus tärkeä

Ilmakehä on välttämätön luonnonvara, ilmaisten palvelujen tuottaja. Päästömme kuitenkin uhkaavat ilmakehän koostumusta. Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) raportissa vuonna 2000 todettiin, että ilmakehä on suurin teollisuusjätteiden kaatopaikka. Ilmaa kuormittavat muun muassa kasvihuonekaasut, raskasmetallit, pienhiukkaset ja rehevöittävät yhdisteet.

Ilmanlaatu on parantunut Suomessa merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmastonmuutos on aikamme haastavin globaali ongelma. Kasvihuonekaasuja voidaan vähentää vain maailmanlaajuisella yhteistyöllä, paikallisin toimenpitein ja jokaisen yksilön valinnoilla. Ilmastonmuutoksen ehkäisy tulee muuttamaan oleellisesti luonnonvarojemme käyttöä.

Auringon säteily

Aurinko on valtavin energialähde jonka tunnemme. Tunnin aikana maapallon pinnalle tulee auringon säteilyenergiaa enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa. Auringon säteily on ilmaista ja kaikkien käytettävissä olevaa energiaa.

Suomessa auringosta tulee energiaa noin 1 kWh tunnissa jokaista neliömetriä kohti. Kun auringonpaistetta saadaan keskimäärin noin 1000 tuntia vuodessa, vuoden aikana jokaiselle neliömetrille saadaan noin 1000 kWh aurinkoenergiaa – Sodankylässäkin 800 kWh. Ei-sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutus on keskimäärin 7000 kWh vuodessa. Pilvet eivät sido säteilyä itseensä kovin voimakkaasti, joten pilviselläkin säällä saadaan melko hyvin aurinkoenergiaa.

Tuuliolot

Suomen tuulioloihin vaikuttavat pääasiassa Atlantilta maahamme suuntautuvat matalapaineet. Keskimääräinen tuulen nopeus Suomessa on huomattavasti suurempi kuin eteläisemmässä Euroopassa mutta toisaalta alhaisempi kuin lähempänä Atlanttia. Suomessa tuulee eniten talvikuukausina.

Tuulivoimala tarvitsee vähintään 3-5 metriä sekunnissa puhaltavan tuulen toimiakseen ja ihannetuuli on 12-20 metriä sekunnissa. Rannikolla keskimääräinen tuulen nopeus on 5,5-7,0 metriä sekunnissa, tunturin laella taas 8,5-9,5 metriä sekunnissa.

Teksti: Pirjo Piesala

Linkkejä

CO₂ Now.org

Tuuliatlas.fi

Aurinkoenergiaa avaruudesta 
(pdf, EIS)

Aurinkosähkö (RES Compass)

Ilmanlaatu (Ilmatieteenlaitos)

Ilmanlaatu, kuntakohtaista tietoa (Ilmanlaatu.fi)

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Ymparisto.fi)

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa (pdf, Eur-Lex)

Ilmasto.org

Ilmatieteenlaitos