Opintokokonaisuus: Luonnonvarat osana luontoa ja yhteiskuntaa

Kokonaisuus sopii Suomen maantietoon ja tarkastelun elinkaarta voi luontevasti laajentaa muun muassa biologian, kemian ja yhteiskuntaopin avulla:

  • Suomen luonnonvarat ja niitä käyttävät elinkeinot
  • Suomen luonnonvarat ja talouden hyvinvointi
  • Suomen luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen eri aikakausina
  • Alkuaineista ekosysteemien kautta raaka-aineeksi, tuotteeksi ja takaisin

Perehdytään Suomen luonnonvaroihin Perustiedot luonnonvaroista -oppimateriaalin avulla. Opetusta voi soveltaa sen mukaan, mikä oppilaiden tietämys asiasta on etukäteen.

Tehdään luettelomainen selvitys eri elinkeinoista: alkutuotanto, jalostus ja palvelutoiminta sekä näiden jakautuminen eri aloihin.

Perehdytään teollisuuden avulla elinkeinoihin luonnonvarojen käyttäjänä. Jaetaan eri teollisuudenalat oppilasryhmille. Tietoa löytyy mm. yritysten kotisivuilta.

Oppilaiden tehtävänä on selvittää toisilleen seuraavat tiedot alalta:

  • Merkitys Suomelle: työllisyys, vienti, osuus BKT:stä
  • Tuotteita
  • Merkitys luonnonvarojen käyttäjänä: mitä luonnonvaroja käyttää, ovatko ne uusiutuvia, uusiutumattomia, ehtyviä, säilyviä, kotimaisia, tuontiraaka-aineita, uusioraaka-aineita,  sivutuotteiden hyötykäyttöä jne.
  • Esitellään alalta esimerkkiyritys omalta kotiseudulta tai Suomesta. Yritykseen tutustuminen voi tapahtua soittamalla, vierailemalla, sähköpostilla ja tutkimalla nettisivuja. Tutkimuksen apuna voi käyttää valmista tutkimuslomaketta: Tutkimuslomake yritykseen (pdf)
  • Ryhmä esittää oman mielipiteensä alasta.

Tulokset voidaan esittää monella tavalla. Verkkolehden hyöty on, että sitä voi käyttää eri oppiaineiden tunnilla ja kotona sekä laajentaa seuraavina vuosina uusiin aiheisiin. 

Äidinkielessä voidaan kerrata tässä yhteydessä kohteliaan sähköpostin laatimista ja puhelinkäyttäytymistä.

Teksti: Pirjo Piesala