Fossiiliset polttoaineet

Suomen maankamarasta ei löydy fossiilisia polttoaineita, jos turvetta ei lasketa mukaan. Olemme riippuvaisia tuonnista. Fossiiliset polttoaineet ovat kaikki uusiutumattomia ja ehtyviä luonnonvaroja. Niiden polttaminen tuottaa ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia. Öljyn arvellaan riittävän nykykulutuksella noin 40 vuodeksi, maakaasun hieman pitemmäksi aikaa ja hiilen sadoiksi vuosiksi.

Öljyvaroista suurin osa sijaitsee Lähi-Idässä. Maailman öljynkulutuksesta valtaosa käytetään energiantuotantoon, noin 10 prosenttia kemikaaleihin ja neljä prosenttia muovin valmistukseen. Öljyn kulutuksen ennustetaan edelleen nousevan. Suomen raakaöljystä yli kahdeksankymmentä prosenttia tuodaan Venäjältä (2008).

Kivihiili on öljyn ohella maailman tärkein energianlähde. Sitä löytyy kaikilta mantereilta. Hiilen osuus Suomen kokonaisenergiankäytöstä on 10 prosenttia. Kivihiilen etuja on ollut sen hyvä saatavuus ja edullisuus.

Maakaasun käytön oletetaan lisääntyvän, koska se on puhtain fossiilinen polttoaine. Maakaasun osuus kokonaisenergiankäytöstämme on 10 prosenttia. Sitä käytetään erityisesti kaukolämmön tuotantoon. Maakaasu tulee putkea pitkin Venäjältä ja verkosto kattaa Suomen kaakkois- ja eteläosan.

Teksti: Pirjo Piesala