5. Miksi digitaalisten palveluiden käyttöehtoihin pitäisi tutustua? 

Käyttöehdot kannattaa lukea, jotta tietää millaisiin ehtoihin palvelun käyttöönotossa suostuu. Käyttöehtojen lukeminen voi joskus tuntua raskaalta, myös juridiikan asiantuntijoille. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelystä tulisi kertoa selvästi ja läpinäkyvästi, kohderyhmä huomioiden. Lisäksi vuonna 2023 EU:ssa edellytetään digipalveluilta selväkielistä viestintää toimintaperiaatteistaan, joten tilanne toivottavasti korjaantuu.  

On olemassa palveluita, jotka analysoivat ja tiivistävät suosittujen palveluiden käyttöehtoja. Hyvä lähtökohta on “Terms of Service; Didn’t Read” (tos;dr).