Mitä on alustatalous ja datatalous?

Alustatalous viittaa liiketoimintamalliin, jossa yritys tarjoaa nettisivuston, mobiilisovelluksen tai vastaavan digitaalisen kohtaamispaikan, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat myydä tuotteita ja palveluita. Nämä nettiä hyödyntävät alustat luovat paljon arvoa yhteiskuntaan mahdollistamalla uudenlaisia kohtaamisia ihmisten ja yritysten välille.

Alustat keräävät paljon dataa alustan käyttäjistä ja alustalla tehtävistä tapahtumista. Keräämällä ja hyödyntämällä dataa alustat ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan. Esimerkki tästä ovat sosiaalisen median alustat, joilla tapahtuvalla keskustelulla on taipumus kärjistyä. Alustat voivat muokata yhteiskunnan rakenteita ja pelisääntöjä markkinavoimallaan ja olemassaolollaan.

Alustoista voidaan erottaa tiettyjä päätyyppejä: markkinapaikat tuotteille ja palveluille, sosiaalisen kanssakäymisen alustat ja alustavälitteinen työ. Maailman suurimmat netin markkinapaikat ovat amerikkalaisia ja kiinalaisia, mutta myös Suomeen on muodostunut monia vahvoja digitaalisia markkinapaikkoja, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin tuoteryhmiin ja Suomen markkinan tarpeisiin. Näillä alustoilla myydään esimerkiksi elektroniikkaa, kirjoja ja niin edelleen. Toinen päätyyppi ovat sosiaalisen kanssakäymisen alustat, kuten sosiaalisen median palvelut tai deittisovellukset. Kolmas keskeinen päätyyppi on alustavälitteinen työ, jossa kuluttaja voi tilata esimerkiksi ruokaa ravintolasta. Alustan kautta työtään tarjoava lähetti käy noutamassa ruoan ravintolasta ja toimittaa sen kuluttajalle. Myös taksikyytien välitys on alustavälitteistä työtä.

Alustatalouden mahdollisuudet yhteiskunnalle ovat todella suuret ja ne helpottavat arkea. Niihin liittyy kuitenkin myös ongelmia, kuten markkinoiden nopea keskittyminen. Internet-taloutta on joskus kutsuttu termillä “voittaja-saa-kaiken"-talous. Tällä viitataan siihen, että erityisesti alustojen arvo kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän käyttäjiä sillä on ja tämän takia vain harvat alustat yleensä jäävät jäljelle.

Markkinan keskittyminen puolestaan johtaa kuluttajien todellisen valinnanvapauden vähenemiseen. Alustoja joudutaan sääntelemään, jotta kilpailu toimisi myös tilanteessa, jossa markkinalla on vain muutama iso toimija. Alustojen algoritmien suunnittelijat käyttävät myös suurta yhteiskunnallista valtaa siihen, mitä uutisia käyttäjä lukee tai mitä tuotteita hänelle suositellaan. Alustavälitteiseen työhön liittyy omia kysymyksiä, kuten alivakuuttaminen, ammatinharjoittajina toimivien kuljettajien mahdollisuus saada sairausajan palkkaa tai pitää palkallisia lomia.

Pohdittavaksi: Alustatalous
  1. Mitä alustatalouden palvelua olet viimeksi käyttänyt?
  2. Millä perusteella päättelet, voitko luottaa netissä toimivaan kauppapaikkaan vai et?
  3. Voisitko harkita tarjoavasi työpanostasi alustan kautta? Minkälaista työtä voisit tehdä alustan välittämänä (tai olet jo tehnyt)?

Pohdittavaksi: Datatalous ja yritykset

  1. Miksi datasta voidaan puhua raaka-aineena?
  • Kun maailma verkottuu ja meidän kaikkien toiminta digitalisoituu, kerääntyy dataa laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin. Data on poikkeuksellinen raaka-aine, sillä se ei kulu, kun sitä käytetään, vaan päinvastoin sen arvo kasvaa, kun sitä hyödynnetään monen tuotteen ja palvelun kehityksessä. 
  • Koska dataa voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen samalla jalostaen sitä pidemmälle ja jakamalla sitä muille, sitä ei voi täysin verrata muihin rajallisiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn tai kultaan.

2. Mitä tulevan ammattilaisen tulisi ymmärtää datan arvosta ja käytöstä yritystoiminnassa?

  • Datatyyppejä on useita erilaisia, kuten henkilökohtainen data, laitteiden ja tuotantoprosessien data ja yrityksen taloudellisen tuloksen data. Yrityksen pitää ymmärtää, millaista dataa sille kerääntyy (datavarannot), mistä ja miksi. Datasta saadaan hyötyä ja arvoa sitä jalostamalla, eli käsittelemällä ja analysoimalla. Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja liiketoimintaa.