Grunderna i dataekonomikompetens för den grundläggande utbildningen och andra stadiet

Materialet publiceras 15.5.2023

Materialets syfte och målgrupp

Syftet med materialet Grunderna i dataekonomikompetens för den grundläggande utbildningen och andra stadiet är att öka förståelsen av rättvis dataekonomi. Materialet ger konkreta tips för hur vi ska agera inom dataekonomin. Materialet riktar sig i första hand till lärare, elever i årskurserna 7-9 och studerande på andra stadiet. Med stöd av materialet kan den studerande förstå de möjligheter och risker som följer med digitaliseringen och dataekonomin. Genom att bekanta sig med dataekonomin blir man medveten om sin egen digiprofil. Materialet fungerar som underlag för diskussion om den kompetens och yrkeskunskap som kommer att behövas i framtiden.

Lärare, använd materialet fritt och anpassa det efter behov! Något att fundera på -avsnitten är utformade för att få studerande att tänka över betydelsen av dataekonomi och diskutera ämnen. Använd också digiprofiltestet i undervisningen.