14 träffar

Statsunderstöd

Pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022-2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.5.2022

Ansökan av kvalitetsmärke inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.5.2022 kl. 13.00 i finsk tid. Alla roller av kvalitetsmärke kan ansökas: mottagande organisation (Hosting), stödorganisation (Supporting) och koordinerande organisation (Lead).
Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2022

Genom EU-programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Stöd kan sökas antingen ensam (ett förlag), eller som ett konsortium bestående av minst två bok- och förlagsorganisationer.
Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Bakgrund och mål 

 
Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7  

 

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Statsunderstöd

Personalutbildning inom småbarnspedagogik för att främja jämställdhet samt stärka färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt

Bakgrund och mål                                            

Målet för den statligt finansierade personalutbildningen inom småbarnspedagogiken är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckl

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever och studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbild

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap 2022

EU-programmet Kreativa Europa's sektorsövergripande programområdet stöder också journalistsika samarbetspartnerskap. Syftet är att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet.
Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt 2022

EU-programmet Kreativa Europe stöder Creative Innovation Lab-projekten, som ökar samhällsnyttan samt samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn med hjälp av nya digitala möjligheter.
Visar 1-9/14