14 träffar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 1: En läsande kommun-nätverk

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 2: Ungas och vuxnas läskunnighet

Finansiering för internationalisering

Nordic Master utlysning 2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Fullständiga förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3)

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2020

Visar 1-9/14