9 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-VET) avslutas den 3 november 2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: främjande av barns, ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2021

Statsunderstöd

Främjande av fredsarbete och global fostran

Statsunderstöd

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 20201

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021

Visar 1-9/9