7 träffar

Finansiering för internationalisering

Nordplus Junior-ansökningsomgången har startat. Ansökningsfristen är den 3.2.2020

Finansiering för internationalisering

Nordplus Nordens Språk-ansökningsomgången har startat! Ansökningsfristen är den 3.2.2020

Finansiering för internationalisering

Nordplus Horisontal-ansökningsomgången har startat! Ansökningsfristen är den 3.2.2020

Finansiering för internationalisering

Nordplus Högre utbildning programmets ansökningstid går ut 3.2.2020

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2019

Statsunderstöd

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2019

Visar 1-7/7