18 träffar

Statsunderstöd

(kopia) (kopia) (kopia)

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 20.5.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 20.5.2021)

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 11.5.2021)

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021

Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2021

Statsunderstöd

Fria bildningens studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare 2021

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2021

Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk 2021

Visar 1-9/18