10 träffar

Statsunderstöd

(kopia)

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, tilläggsansökan 2021

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk 2021

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning åren 2021–2023 för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning och högre utbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser går ut 7.9.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt 2021

Visar 1-9/10