5 träffar

Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe mobilitetsstöd 2023-2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 6.6.2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska år 2024, tilläggsansökan

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd avslutas 24.9.2024

Visar 1-5/5