33 träffar

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas 8.2.2023

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 14.2.2023

Statsunderstöd

Stärkande av studier i det andra inhemska språket för servicebranscherna inom yrkesutbildningen

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 16.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid avslutas 16.2.2023

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2023 avslutas 23.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsomgång för ackrediterade mobilitetsprojekt (KA121-ADU) avslutar 23.2.2023

Visar 1-9/33