15 träffar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 1: En läsande kommun-nätverk

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 2: Ungas och vuxnas läskunnighet

Finansiering för internationalisering

Nordic Master utlysning 2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Fullständiga förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3)

Visar 1-9/15