19 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt och partnerskap för samarbete avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) avslutas den 4 oktober 2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsperiod för småskaliga partnerskapsprojekt avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ finansieringsomgång för initiativ inom den europeiska högskoleutbildningen: en europeisk kvalitetsstämpel för samexamina och de europeiska högskolenätverkens juridiska ställning

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning för stödåtgärder med anledning av coronapandemin

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ for European Policy Networks: Finansiering för konsortium för at utveckla internationella nätverket av lärare och rektorer och att stödja integrationen av barn och ungdomar med invandrarbakgrund

Visar 1-9/19