Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa Europa 2021-2027


EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna.

Kreativa Europa erbjuder organisationer och dem som arbetar inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna möjligheter till europeiskt samarbete och verksamhetsutveckling. Dessutom främjar programmets åtgärder mediernas pluralism och yttrandefrihet samt medieläskunnighet. På den här sidan hittar du information om möjligheter inom delprogrammet Kultur.

Läs mer om Kreativa Europa

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är Kreativa Europa?

Programmet Kreativa Europa i ett nötskal.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kreativa Europa Desk

Kreativa Europa Desk är kontaktpunkt för programmet och hjälper och ger råd till sökande. Fråga oss mer om programmet och hur ansökan om finansiering går till!

alt-text (optional, uses title if not set)

Så här lyckas du med ansökningsprocessen

Planerar du att ansöka om finansiering? På den här sidan hittar du centrala tips för hur du lyckas med ansökningsprocessen och hittar lämpliga samarbetspartner.

alt-text (optional, uses title if not set)

Projektbank

Bekanta dig med hurdana projekt finländare har deltagit i åren 2014–2020 (på finska).

Vad finansierar delprogrammet Kultur?

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbetsprojekt

I samarbetsprojekt genomför du nytt innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nya saker tillsammans med andra europeiska aktörer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Projekt för att sprida skönlitteratur

Inom ramen för programmet Kreativa Europa är det möjligt att ansöka om finansiering för att översätta, publicera, sprida och marknadsföra europeisk skönlitteratur.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska plattformar

Med stöd från Kreativa Europa kan du ge europeiska konstnärer i början av sin karriär och professionella inom kultursektorn möjligheter att uppträda och internationaliseras.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska nätverk

Nätverk stödda av Kreativa Europa erbjuder sina medlemmar möjligheter att förstärka sin internationella verksamhet och anpassa sig till förändringar inom sektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mobilitetsstöd för kultursektorn

Delprogrammet Kultur stöder från och med år 2022 mobiliteten bland enskilda konstnärer och kulturaktörer inom kultursektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ansök om finansiering

På den här sidan hittar du anvisningar för hur du ansöker om finansiering från programmet Kreativa Europa. Bidraget ansöks med ett elektroniskt formulär direkt från Bryssel.

Vad finansierar sektorsövergripande programområdet?

alt-text (optional, uses title if not set)

Creative Innovation Lab-projekt

I projekten kan du i samarbete med den audiovisuella sektorn, kulturen och andra kreativa branscher skapa innovativa digitala lösningar som är lätta att kopiera och som har marknadspotential.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för nyhetsmedia

Nyhetsmedierna beviljas stöd för att främja journalistik och medieläskunnighet. I 2021 är det möjligt att söka om stöd till journalistiska samarbetspartnerskap.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer 8–10 gånger om året.
Hitta projektpartner
Kreativa Europa bygger på samarbete mellan europeiska aktörer inom kultur och den kreativa sektorn. På den här sidan finns tips för hur du kan hitta projektpartner (på finska).
Nationell motfinansiering
Finländska organisationer som deltar i samarbetsprojekt inom Kreativa Europa kan ansöka om delfinansiering av Utbildningsstyrelsen för projektens genomförande. Ansökningsomgången arrangeras under hösten varje år.

Europeiska kulturhuvudstäderna

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska kulturhuvudstäderna

Kreativa Europa finansierar också Europas kulturhuvudstäder. I Finland har Helsingfors och Åbo varit kulturhuvudstäder. I år 2026 är det Uleåborg som får titeln Europeisk kulturhuvudstad.

Läs om ansökan att bli kulturhuvudstad 2026!

minedu.fi

I sluttävlingen för Europas kulturhuvudstad 2026 deltog Uleåborg, Tammerfors och Nyslott. Närmare information om ansökningsprocessen finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Kulturhuvudstäderna 2021

ec.europa.eu

Kulturhuvudstäderna 2020 var Rijeka i Kroatien och Calway i Irland. På grund av koronasituationen fortsätter dom som kulturhuvudstäderna också i 2021. Läs mer om dem på Europeiska kommissionens webbplats.

Europeiska kulturarvsmärket

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är det europeiska kulturarvsmärket?

www.museovirasto.fi

Kreativa Europa finansierar det europeiska kulturarvsmärket, som kan beviljas till platser inom EU som är viktiga för den europeiska historien, kulturen och gemenskapen. Museiverket ansvarar för koordineringen av märket i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Webbplatsen Creatives Unite

creativesunite.eu

På webbplatsen Creatives Unite samlar man lösningar och goda modeller som berör kultursektorn och de kreativa branscherna i Europa samt initiativ till hur man tillsammans kan klara av coronakrisen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Projektdatabasen för Kreativa Europa

ec.europa.eu

Ta del av verksamhet som finansierats inom ramen för programmet Kreativa Europa! I databasen hittar du alla projekt, nätverk och forum som tidigare fått finansiering.