Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa Europa 2021-2027


EU:s Kreativa Europa stöder det europeiska samarbetet inom den audiovisuella sektorn, kulturen och de kreativa sektorerna – bekanta dig med dess möjligheter!

Kreativa Europa (2021–2027) är EU:s finansieringsprogram som erbjuder organisationer och dem som arbetar inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna möjligheter till europeiskt samarbete och verksamhetsutveckling. Programmets budget för sju år är 2,4 miljarder euro.

Programmet består av tre delar – delprogrammen Kultur och Media samt ett sektorsövergripande programområde – från vilka aktörer inom dessa sektorer och nyhetsmedier kan ansöka om finansiering genom årliga utlysningar.

Delprogrammet Kultur, som riktas till de kulturella och kreativa sektorerna, stöder bl.a. europeiska samarbetsprojekt samt europeiska nätverk och forum. Mer information om programmets möjligheter förkulturella och kreativa sektorerna och nyhetsmedier hittar du på denna webbplats. Utbildningsstyrelsen hjälpar dig med ansökning av finansiering.