Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa Europa 2021-2027


EU:s Kreativa Europa stöder det europeiska samarbetet inom den audiovisuella sektorn, kulturen och de kreativa sektorerna – bekanta dig med dess möjligheter!

Kreativa Europa (2021–2027) är EU:s finansieringsprogram som erbjuder organisationer och dem som arbetar inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna möjligheter till europeiskt samarbete och verksamhetsutveckling. Programmets budget för sju år är 2,4 miljarder euro.

Programmet består av tre delar – delprogrammen Kultur och Media samt ett sektorsövergripande programområde – från vilka aktörer inom dessa sektorer och nyhetsmedier kan ansöka om finansiering genom årliga utlysningar.

Delprogrammet Kultur, som riktas till de kulturella och kreativa sektorerna, stöder bl.a. europeiska samarbetsprojekt samt europeiska nätverk och forum. Mer information om programmets möjligheter förkulturella och kreativa sektorerna och nyhetsmedier hittar du på denna webbplats. Utbildningsstyrelsen hjälpar dig med ansökning av finansiering.

Läs mer om Kreativa Europa

Vad är Kreativa Europa?

Vad är Kreativa Europa?

Programmet Kreativa Europa i ett nötskal.

Kreativa Europa Desk

Kreativa Europa Desk

Kreativa Europa Desk är kontaktpunkt för programmet och hjälper och ger råd till sökande. Fråga oss mer om programmet och hur ansökan om finansiering går till!

Så här lyckas du med ansökningsprocessen

Så här lyckas du med ansökningsprocessen

Planerar du att ansöka om finansiering? På den här sidan hittar du centrala tips för hur du lyckas med ansökningsprocessen och hittar lämpliga samarbetspartner.

Projektbank

Projektbank

Bekanta dig med hurdana projekt finländare har deltagit i åren 2014–2020 (på finska).

Vad finansierar delprogrammet Kultur?

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt

I samarbetsprojekt genomför du nytt innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nya saker tillsammans med andra europeiska aktörer.

Projekt för att sprida skönlitteratur

Projekt för att sprida skönlitteratur

Inom ramen för programmet Kreativa Europa är det möjligt att ansöka om finansiering för att översätta, publicera, sprida och marknadsföra europeisk skönlitteratur.

Europeiska plattformar

Europeiska plattformar

Med stöd från Kreativa Europa kan du ge europeiska konstnärer i början av sin karriär och professionella inom kultursektorn möjligheter att uppträda och internationaliseras.

Europeiska nätverk

Europeiska nätverk

Nätverk stödda av Kreativa Europa erbjuder sina medlemmar möjligheter att förstärka sin internationella verksamhet och anpassa sig till förändringar inom sektorn.

Mobilitetsstöd för kultursektorn

Mobilitetsstöd för kultursektorn

Delprogrammet Kultur stöder från och med år 2022 mobiliteten bland enskilda konstnärer och kulturaktörer inom kultursektorn.

Ansök om finansiering

Ansök om finansiering

På den här sidan hittar du anvisningar för hur du ansöker om finansiering från programmet Kreativa Europa. Bidraget ansöks med ett elektroniskt formulär direkt från Bryssel.

Vad finansierar sektorsövergripande programområdet?

Creative Innovation Lab-projekt

Creative Innovation Lab-projekt

I projekten kan du i samarbete med den audiovisuella sektorn, kulturen och andra kreativa branscher skapa innovativa digitala lösningar som är lätta att kopiera och som har marknadspotential.

Stöd för nyhetsmedia

Stöd för nyhetsmedia

Nyhetsmedierna beviljas stöd för att främja journalistik och medieläskunnighet. I 2021 är det möjligt att söka om stöd till journalistiska samarbetspartnerskap.

Nyttiga informationskällor

Webbplatsen Creatives Unite

Webbplatsen Creatives Unite

creativesunite.eu

På webbplatsen Creatives Unite samlar man lösningar och goda modeller som berör kultursektorn och de kreativa branscherna i Europa samt initiativ till hur man tillsammans kan klara av coronakrisen.

Projektdatabasen för Kreativa Europa

Projektdatabasen för Kreativa Europa

ec.europa.eu

Ta del av verksamhet som finansierats inom ramen för programmet Kreativa Europa! I databasen hittar du alla projekt, nätverk och forum som tidigare fått finansiering.

CulturEU

CulturEU

culture.ec.europa.eu

Hitta alla EU-finansieringsmöjligheter för kultursektorn på en webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer 8–10 gånger om året.
Hitta projektpartner
Kreativa Europa bygger på samarbete mellan europeiska aktörer inom kultur och den kreativa sektorn. På den här sidan finns tips för hur du kan hitta projektpartner (på finska).
Nationell motfinansiering
Finländska organisationer som deltar i samarbetsprojekt inom Kreativa Europa kan ansöka om delfinansiering av Utbildningsstyrelsen för projektens genomförande. Ansökningsomgången arrangeras under hösten varje år.