Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa Europa


EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna.

Europeiska komissionen har ännu inte bekräftat när de första utlysningar för det nya Kreativa Europa programmet (2021-2027) ska öppnas. Enligt den senaste informationen skulle de första ansökningsomgångarna öppnas tidigast i slutet av maj 2021. Då publiceras också de närmare ansökningsvillkor. Vi informerar närmare så fort vi har fått mera information.

Läs mer om Kreativa Europa

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är Kreativa Europa?

Läs mer om programmets möjligheter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kreativa Europa: den nya programperioden 2021-2027

Läs om förberedelserna inför den nya programperioden som börjar 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kreativa Europa Desk

Kreativa Europa Desk är kontaktpunkt för programmet och hjälper och ger råd till sökande. Fråga oss mer om programmet och hur ansökan om finansiering går till!

alt-text (optional, uses title if not set)

Hjälp för planeringen

Vad ska du tänka på i projektplaneringen? Vilken annan finansiering finns det för internationellt projektsamarbete? Du hittar svar på den här sidan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Information om konsekvenserna av brexit

Läs hur brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, påverkar programmet Kreativa Europa.

Vad finansieras?

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbetsprojekt

I samarbetsprojekt genomför du nytt innehåll och verksamhetsmodeller, nätverkar och lär dig nya saker tillsammans med andra europeiska aktörer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Översättning av skönlitteratur

Bokförlag kan ansöka finansiering från Kreativa Europa för översättning, utgivning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska plattformar

Med stöd från Kreativa Europa kan du ge europeiska konstnärer i början av sin karriär och professionella inom kultursektorn möjligheter att uppträda och internationaliseras.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska nätverk

Nätverk stödda av Kreativa Europa erbjuder sina medlemmar möjligheter att förstärka sin internationella verksamhet och anpassa sig till förändringar inom sektorn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Music Moves Europe

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som erbjuder musikbranschen skräddarsydd finansiering. På den här sidan får du mer information om ansökningsomgångarna 2018-2020 och resultaten från dem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer 8–10 gånger om året.
Hitta projektpartner
Kreativa Europa bygger på samarbete mellan europeiska aktörer inom kultur och den kreativa sektorn. På den här sidan finns tips för hur du kan hitta projektpartner.
Nationell motfinansiering
Finländska organisationer som deltar i samarbetsprojekt inom Kreativa Europa kan ansöka om delfinansiering av Utbildningsstyrelsen för projektens genomförande. Ansökningsomgången arrangeras under hösten varje år.

Europeiska kulturhuvudstäderna

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska kulturhuvudstäderna

Kreativa Europa finansierar också Europas kulturhuvudstäder. I Finland har Helsingfors och Åbo varit kulturhuvudstäder. Nästa gång väljs en kulturhuvudstad i Finland 2026.

Läs om ansökan att bli kulturhuvudstad 2026!

minedu.fi

Ansökningsprocessen för Europas kulturhuvudstad 2026 pågår som bäst. Närmare information om ansökningsprocessen finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Kulturhuvudstäderna 2020

ec.europa.eu

Kulturhuvudstäderna 2020 är Rijeka i Kroatien och Calway i Irland. Läs mer om dem på Europeiska kommissionens webbplats.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är det europeiska kulturarvsmärket?

www.museovirasto.fi

Kreativa Europa finansierar det europeiska kulturarvsmärket, som kan beviljas till platser inom EU som är viktiga för den europeiska historien, kulturen och gemenskapen. Museiverket ansvarar för koordineringen av märket i Finland.

Projektdatabasen för Kreativa Europa


Inspireras av projekt som beviljats bidrag och läs om vilka som står bakom dem i Europeiska kommissionens projektdatabas.

Gå till projektdatabasen