Hoppa till huvudinnehåll

Europeiska solidaritetskåren


Europeiska solidaritetskåren samlar europeiska ungdomar och organisationer för att bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle.

Inom Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att delta i projekt som stärker solidariteten och samhörigheten inom Europa. Europeiska solidaritetskåren välkomnar alla unga i åldern 18–30 år och organisationer som vill verka för ett mer solidariskt samhälle.

De verksamheter som finansieras är volontärarbete, de ungas egna solidaritetsprojekt, volontärgrupper på högprioriterade områden samt frivilliga grupper inom humanitärt bistånd.

På den här webbplatsen hittar du mer information om de möjligheter som programmet erbjuder och om genomförandet av projektet

 • Läs mer om Europeiska solidaritetskåren
 • Ansök om finansiering
 • Öppna ansökningar
 • Evenemang
 • Anvisningar för genomförande och administration av projekt
 • Information om Europeiska solidaritetskåren 2018–2020
 • Läs mer om EU-program inom ungdomssektorn
 • Ta kontakt med ungdomsteam.

Ansökningstider år 2023

 • 23.2.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken finansiering kan sökas: årligt understöd för solidaritetsprojekt och volontärverksamhet
 • 4.5.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken finansiering kan sökas: solidaritetsprojekt och kvalitetsmärke
 • 31.8.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken finansiering kan sökas: kvalitetsmärke
 • 4.10.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken finansiering kan sökas: solidaritetsprojekt
 • 31.12.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken finansiering kan sökas: kvalitetsmärke.
Joukko nuoria kävelee kadulla Ilmaisia haleja -kyltit kaulassaan.

Läs mer om Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren bygger en bättre värld

Information om programmets målgrupper, målsättningar och fokusområden, verksamheter som finansieras samt budget

Anvisningar för ungdomar för deltagande i Europeiska solidaritetskåren

Vad erbjuder Europeiska solidaritetskåren för unga i åldern 18–30 år och hur fungerar programmet ur ungdomarnas perspektiv?

Länder som deltar i programmet

Lista över länder som kan delta i programmet Europeiska solidaritetskåren

Finansierade projekt 2021–2027

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

Projektdatabas för programmet Europeiska solidaritetskåren

youth.europa.eu

Den EU-omfattande projektdatabasen ger dig tillgång till projekten

Läs mer om tillgänglig finansiering

Solidaritetsprojekt (ESC30-SOL)

Solidaritetsprojekt (ESC30-SOL)

Ett solidaritetsprojekt består av solidaritetsverksamhet som ungdomar planerar och genomför

Volontärverksamhet (ESC51-VTJ)

Volontärverksamhet (ESC51-VTJ)

I volontärverksamhet utför ungdomen volontärarbete i en icke-vinstdrivande organisation och stöder det lokala samhället genom sitt arbete

Kvalitetsmärke (ESC50-QLA)

Kvalitetsmärke (ESC50-QLA)

Kvalitetsmärket är organisationens inträdesbiljett till Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet

Centraliserade ansökningar

Centraliserade ansökningar

För dessa ansöks finansiering från Europeiska kommissionens genomförandeorgan i Bryssel

Ansök om finansiering för projekt inom den Europeiska solidaritetskåren

Ansökningstider och -rådgivning

Information om öppna ansökningar och rådgivningstillfällen

Anvisningar till sökande

Anvisningar för hur man registrerar sig som sökande och ansöker om understöd

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter finns här

Anvisningar för hur man genomför och administrerar ett projekt

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt

Logotyper och kommunikationsanvisningar för projekt

Logotyper och kommunikationsanvisningar för projekt

Programmets officiella logotyper och anvisningar för framgångsrik projektkommunikation

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande i projekt inom EU:s ungdomsprogram

Volontärverksamhet: Uppehållstillstånd, visum, försäkring och beskattning

Volontärverksamhet: Uppehållstillstånd, visum, försäkring och beskattning

Information om bland annat uppehållsrätt och -tillstånd för volontärer, beskattning och arbetslöshetsskydd

Volontärverksamhet: Förberedelse är en del av en lyckad volontärperiod

Volontärverksamhet: Förberedelse är en del av en lyckad volontärperiod

Information om förberedelse för volontärarbete och anvisningar för anmälan

Volontärverksamhet: Stöd för språkstudier

Volontärverksamhet: Stöd för språkstudier

Information om språkstöd i form av OLS-undervisning via nätet eller deltagande i undervisning i destinationslandet

Rysslands attack mot Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina

Anvisningar om effekterna av kriget i Ukraina för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Anvisningar om koronapandemien för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidar…

Anvisningar om koronapandemien för projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidar…

www.oph.fi

Corona-anvisningar som berör Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren

Information om Europeiska solidaritetskåren 2018–2020

Anvisningar om administration av projekt som beviljats stöd för åren 2018-2020

www.oph.fi

Anvisningar och länkar för administration av projekt

Finansierade projekt 2018–2020

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

Statistik om projekt som finansierats åren 2014–2020

nuorisotilastot.fi

På webbplatsen Nuorisotilastot kan du söka efter statistik om projekt som finansierats inom EU:s ungdomsprogram

EU-program för ungdomssektorn

På den gemensamma sidan för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskårens program hittar du möjligheter för unga och för personer och organisationer som arbetar med unga. Dessutom finns det information om projektens effekter och verktyg för att genomföra projekt på ett högklassigt sätt.

På webbplatsen finns dessutom information om projektens effekter och verktyg för ett högklassigt genomförande av projekt.

Kontakta ungdomsteamet!


Ställ frågor och diskutera med Europeiska solidaritetskåren.

Våra kontaktuppgifter